София Филм Фест за учащи – Варна 2017

София Филм Фест за учащи – Варна 2017

Резюме

„София Филм Фест за учащи” осигурява безплатен достъп на ученици и студенти до върхови постижения на европейското и националното кино. Лекциите, водени от български кинодейци имат за цел да провокират в учащите желание за евентуално развитие в кинематографията, както и да отворят мирогледа им към кино-изкуството.

Описание

София Филм Фест за учащи”, стартирал през есента на 2009 г., предшества варненското издание на Фестивала с една година. Основната цел на „София Филм Фест за учащи” е да бъде осигурен свободен достъп на ученици до върхови постижения на европейското и националното кино. Безплатното посещение дава възможност за равен достъп на всички подрастващи, независимо от социалния статус, а това е чудесна възможност за стимулиране на младите хора към вечното желание за „съизмерване” със звездите от световния небосклон, в съчетание с неусетното и неизбежно изграждане на вкус към доброто кино. Прожекциите от „София Филм Фест за учащи” са придружени с лекционен модул и дискусии, водени от български кинодейци и професионалисти в сферата на кинематографията и имат за цел да възпитават вкус към качествено независимо кино у младите хора. Представянето, както на класически, така и съвременни филми, подходящи за съответната възрастова аудитория, е традиционен педагогически подход във всички европейски държави и цели да насърчи развитието на младите хора в изграждане на кариера в качествената кинематография.

Цел

Целта на „София Филм Фест за учащи“ е да стимулира изграждането на вкус към доброто кино у младите хора и да насърчи криерното им развитие в кинематографията.

Други проекти от тази категория

Close
Close