"Нови младежки пространства във Варна, захранвани от възобновяеми енергийни източници"

"Нови младежки пространства във Варна, захранвани от възобновяеми енергийни източници"

Резюме

Младите хора, бизнесът и местната власт във Варна ще се запознаят с възможностите за включване на реални и иновативни решения за използване на слънчевата/светлинната енергия, енергията н вятъра, на водата, на движението и др. за подобряване на градската среда. Ще бъдат пренесени добри практики от други градове и държави, адаптирани към българските/варненските условия. Мотивиране на гражданите и институциите към използване на възобновяеми източници на енергия и създаване на дълготрайно отношение към опазване на околната среда и запазване на земните ресурси. Заедно ще подобрим 3 локални младежки зони на Варна чрез идеи за захранване с възобновяеми енергийни източници, които са предложени от младежи. Идеите ще бъдат генерирани от млади хора, подкрепени и доразвити от специалисти, съгласувани с представители на местната власт. Активиране на младите хора към креативност, предприемачески дух, активно включване. Промяна на нагласите на гражданите към потребностите на младите хора от подобрения в градската среда. Проектът цели постигане на реално синхронизиране на визиите на гражданите и местната власт за подобряване на младежката градска среда във Варна.

Описание

С помощта на партньорска организация от Хърватия ще съберем информация за европейския и световен опит в използването на възобновяеми източници за подобряване на градската среда. Чрез споделянето на информацията в специален сайт/блог на проекта, провеждането на уъркшопи и тематични уебинари със специалисти, фирми и представители на местната власт ще пренесем добри практики от други градове и държави и ще ги адаптираме към българските/варненските условия. Ще обучим 20 младежи, които ще помогнат в събиране на информацията и провеждане на уъркшопите и информационните дейности. Ще работим на място в 4 квартала на Варна, за да активираме местните младежи да дадат идеи как искат да подобрят локалната си зона. Събраните идеи ще обсъдим заедно с представители на бизнеса, местната власт и специалисти и заедно ще изберем кои три идеи да реализираме в нашия град. Ще проведем информационна кампания на местно ниво и в национален мащаб. Ще споделим постигнатите резултати с Европейски организации и институции.

Цел

Подобряване младежката градска среда във Варна чрез идеи на млади хора, съчетани с използване на алтернативни енергийни източници - слънчевата/светлинната енергия, енергията н вятъра, на водата, на движението и др. Активиране на институции и организации да планират по-ефективни подобрения в градската среда, съобразени с потребностите на младите хора. Постигане на реално синхронизиране на визиите на гражданите и местната власт за подобряване на младежката градска среда във Варна. Убеденост на младите, че от тях зависи нещо, че са чути, че идеите им имат смисъл и реализация.

Други проекти от тази категория

Close
Close