ПЛАВАЙ С НАС

ПЛАВАЙ С НАС

Резюме

Младежи ще обучат 40 свои връстници във ветроходство, най-малко 10 от които от уязвима среда. Най-добрите състезатели на ЯК„Кап.Г.Георгиев Порт Варна” по спортно ветроходство клас 420 за двучленни екипажи, носители на множество награди от национални и международни регати, ще направят първи стъпки в предаването на опита и уменията си и ще обучават на открито на симулационен треножор всички желаещи на възраст от 15 до 35г., за да могат младите хора да усетят плаването под ветрила. Обученията ще се провеждат в района на Морска гара и в Яхтклуба. Дипломиран треньор по ветроходство ще ръководи теоретичното и практическо обучение с тренажор, а после и на вода. На най-добре представилите се младежи, определени с контролни тестове ще се предостави възможност да бъдат картотекирани като състезатели и да вземат участие в състезания от календара на БФВ. По време на проекта ще бъдат провеждани срещи с изявени български ветроходци и деятели на морското дело, които ще споделят опита си с младежите, ще ги вдъхновяват и насърчават да опознават и обичат морето. След приключване на проекта на младежите-участници ще бъде предложено да станат клубни членове според условията за членство на Клуба. Състезателите ще могат да продължат развитието си в олимпийските класове, а останалите ще бъдат насочени към киловото ветроходство, където ще усъвършенстват екипна работа и моряшки умения.

Описание

Като отчитаме слабата приобщеност на варненци към морските и ветроходни спортове и недостатъчното припознаване на града като уникална среда за яхтен спорт и туризъм, искаме да създадем една по-достъпна и обгрижваща среда за младите варненци, която ще им позволи да преоткрият потенциала, които Варна, като морски град им предоставя за спорт на открито. За да популяризира ветроходния спорт като част от градската среда, проект „Плавай с нас” ще работи в две посоки: създаване на благоприятна възможност за младите хора, които желаят да прекратят състезателната си кариера да останат свързани със спорта като инструктори и треньори и от друга страна, ще разшири обхвата на запознатите и запалените към морските спортове млади хора, като привлече и младежи в риск и такива, които не са в рискови групи, но не са припознавали себе си във ветроходните среди. Планираната медийна и информационна кампания ще насърчи всички, които са мечтали да плават под ветрила, но не са намирали път към ветроходните клубове, както и тези, които биха били любопитни да научат повече, но не са мислили до този момент, че имат място или начин да попаднат и тестват себе си във ветроходните спортове. Ветроходството е чудесна възможност да се работи с проблемите на младежи от уязвима среда, тъй като съчетава в себе си характеристики на индивидуален, но и на отборен спорт – като част от екипаж и отбор. Изгражда висока отговорност към другите, поради по-рисковата и екстремна среда. Необходимостта да се извършва много сериозна работа по подготовката и поддръжката на лодките приучва към труд, дисциплина и взаимопомощ. Зависимостта от промените във времето калява търпението и култивира способността на младите хора да се съобразяват с обстоятелствата, които са извън техен контрол и да вземат решения, основани на разумна преценка. Най-добре представящите се участници в проекта ще получат възможност да станат част от състезателния отбор на ЯК „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна”, което от една страна ще бъде стимул за себедоказване у по-заинтересованите участници, а от друга ще е заслужена и адекватна награда за показаното от тях усърдие, трудолюбие и последователност. Те ще могат при желание от тяхна страна да продължат да се развиват като състезатели и членове в клуба. На всички останали участници в проекта ще бъде предложено да станат клубни членове, съгласно клубния устав, като това ще им даде възможност да останат част от социалната среда на Клуба и да продължат активните си занимания и развитието си като ветроходци на киловите клубни яхти. Проектът „Плавай с нас” е предпоставка за бъдеща личностна и професионална реализация на младежите-участници в морските професии и бизнес. Финансирането по този проект ще даде възможност на повече младите хора да се докоснат до морето и ветроходните лодки, като осигури така необходимия допълнителен ресурс за обучение и осигуряване и същевременно ще насърчи вече обучените и успешни млади ветроходци, които са изправени пред сложния житейски избор за планиране на висшето си образование, местоживеене и кариерно развитие, да го преоткрият и в областта на ветроходните спортове и в своята родна Варна.

Цел

Проектът „Плавай с нас” цели да приобщи повече млади варненци, включително и такива от по-уязвима среда към ветроходните спортове, като ги направи по-атрактивни и достъпни за тях, предоставяйки безплатна и удобна възможност да получат комплексно обучение по ветроходство – теоретично, двигателно – посредством тренажор-симулатор на сушата и за тези, които покажат особена заинтересованост и добри индивидуални заложби, и практическо, посредством тренировки на вода. За целите на обучението е подбран младежкия предолимпийски екстремен ветроходен клас 420, по-слабо застъпен в България, в който обаче освен индивидуални качества се възпитава и екипното мислене, тай като лодките се карат от екипаж от двама души. По този начин се цели не само да се постави двойно предизвикателство пред младите хора – освен да усвояват един по-есктремен и непознат у нас спорт, да придобиват ветроходни умения и да преоткриват потенциала за морски спортове на собствения си град, но и да се обучават в партньорство с още един член на екипаж, като се учат да бъдат отговорни, толерантни, търпеливи, доброжелателни и подкрепящи. Избора на ветроходен клас 420 за целите на обучението има две ползи: подходящ е за млади хора без ограничение в ръста, килограмите (желаещите младежи над 21 години ще бъдат обучавани в сходния клас 470), като по тези критерии всички желаещи млади хора ще могат да бъдат потенциални участници в проекта. От друга страна, в България има нужда тези класове да бъдат по-широко познавани и развивани, за да може в бъдеще страната да постига повече квоти на престижни международни състезания. Организираните срещи-разговори с изявени личности, свързани с морето (мореплаватели, представители на морския бизнес, деятели) ще социализират допълнително младите хора, ще ги приобщят към морските среди и принципите на клубния живот, в една по-спокойна и различна форма от чисто тренировъчния и състезателен процес, ще развият допълнителни социални умения и културни интереси у тях. Друга цел на проекта е да предложи идеи и модели за последващо кариерно развитие в областта на ветроходния спорт.

Други проекти от тази категория

Close
Close