Ново начало в театъра

Ново начало в театъра

Резюме

- Цел: Провеждане на дискусия и кастинг за нови актьори (младежи с различен здравен статус) в театрална формация „Феникс” и за популизиране на титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017”. - Ползватели: Членове на сдружението, преки участници в проекта в различни възрастови граници и доброволци. - Основни дейности: В първоначален етап сформираме екип, с който ще обсъдим общата тема на проекта и разпределение на задачите, програма на дейностите и методи за работа. На следващ етап провеждане на дискусия и кастинг. Заключителен етап ще бъде представяне на крайни резултати и отчитане на дейностите от проекта. - Страните, отговорни за изпълнение на дейностите: Членове на сдружението и преки участници на проекта.

Описание

Проектът „Ново начало в театъра” цели провеждане на дискусия, кастинг за нови актьори (младежи с различен здравен статус) в театрална формация „Феникс” и за популизиране на титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017”. В първоначален етап сформираме на група от младежи за работа по проекта. Ще има дискусия с различни възрастови групи, които са ангажирани или имат отношение към проекта. В хода на дискусията очакваме резултати за решения, предложения, споделяне на мнения, полезни препоръки и идеи, добри практики, популизиране, затвърдени партньорства между различните НПО-та, организации и институции за бъдещи проекти. Иницииране, планиране, организиране и провеждане на кастинг за нови актьори в театрална формация „Феникс”. Той ще се проведе в базата на Младежки дом в концертна зала. Кандидати ще бъдат ученици, студенти или младежи, които искат да се занимават с любителски театър. Трябва да подготвят песен, стихотворение или етюд. Ще популизираме дейността си и титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017” чрез социалните мрежи, публикации в сайтове и блогове, рекламни материали, медиите, координационна и организационна дейност. На следващ етап ще популизираме различните дейности чрез създаване на рекламни материали. Заключителен етап ще бъде представяне на крайни резултати и отчитане на дейностите от проекта.

Цел

Основна цел: Провеждане на дискусия, кастинг за нови актьори (младежи с различен здравен статус) в театрална формация „Феникс” и за популизиране на титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017”. Подцели: 1. Повишаване на организационната култура на млади театрали; 2. Повишаване на инициативността на гражданското съзнание във връзка с успешната реализация на титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017” чрез любителски изкуства на младежи в различен здравен статус; 3. Творческа реализация на театралната формация „Феникс” за обогатяване на духовните интереси на младежи с различен здравен статус през свободното им време; 4. Привличане на нови членове във формацията.

Други проекти от тази категория

Close
Close