ХВАНИ СЕ В ТАЛЯНА

ХВАНИ СЕ В ТАЛЯНА

Резюме

КАБ организира младежки пленер на важна за града тема, предшестван и последван от обществени дискусии и събития - тема „Развитието на Таляна и централна градска част“

Описание

КАБ организира пленер на тема „Развитието на Таляна и централна градска част“,в който ще участват групи от архитекти, с различно ниво на опит, реализация и възраст. Най-малко 60% от участниците ще бъдат наскоро завършили архитекти под 35г. Във всяка група задължително ще участват утвърдени архитекти с опит. Ще се търси активно участието на млади варненци, завършили в България и в чужбина и един младежки екип от Ордена на архитектите в Румъния. За оценяване на проектите ще се покани компетентно международно жури. Ще бъдат организирани срещи дискусии с младежки организации преди пленера за изработване на заданието и след него за обсъждане на резултатите. Проблематиката с намерените решеня ще бъдат представени пред компетентните експерти от Община Варна на открита за медиите кръгла маса. Ще се организира изложба на Ре-анимирания площад Мусала, за запознаване на обществеността с резултатите от пленера. Чрез анкетиране на участниците на всяка фаза от проекта ще се отчитат постигнати резултати.

Цел

Експертен принос в развитието на градската среда. Връзка между утвърдени архитекти с дългогодишна практика и млади архитекти под 35г. Създаване на предпоставки да се чуе мнението на младия човек за равитието на града и да бъде предадено на експертите по градоустрйство в Община Варна

Други проекти от тази категория

Close
Close