Кръгла маса

Кръгла маса

Резюме

Жан-Баптист Монж, Арис Колоконтес, Дарек Заброцки, Михал Кус и други автори са в основата за създалата се идея. Младите творци имат възможността да представят своите портфолиа на утвърдените автори и да получават насоки в творческите си търсения и артистичните си идеи. Кръглата маса представлява портал за творчески насоки и е учебен процес за младата аудитория. Младите автори имат възможността да показват своите портфолиа на утвърдените творци и да получат съвети за композиция, цвят и хармония в художествените изображения и творби.

Описание

В рамките на фестивалът Футуро ще се проведе петдневен маратон в света на дигиталните творчества и проектът “кръгла маса” е част от него. В дните изпълнени с лекции ще има и времеви прозорец през който ще се проведе проектът “кръгла маса”, където гост лекторите ще могат да обърнат персонално внимание на младите хора, търсещи знания, умения и качества за развиване на тяхното въображение и профессионален опит.

Цел

Целта на проекта е да усъвършенства младите автори и да им даде професионално насочване в света на дигиталното изкуство. С помоща на проекта “кръгла маса”, те имат възможност да изберат един от авторите, който отговаря на техните предпочитания, стил, творчески възгледи и да почерпят вдъхновение чрез неговите насоки.

Други проекти от тази категория

Close
Close