Академия за изграждане и усъвършенстване на млади танцови инструктори и аниматори

Академия за изграждане и усъвършенстване на млади танцови инструктори и аниматори

Резюме

Обучение за създаване и квалификация на танцови инструктори и аниматори.Провежда се в 4 интензивни модула включващи лекции и практически занимания и менторска програма в рамките на 4 месеца.Участниците се подбират чрез кастинг на база възраст,умения,опит и индивидуален мотивационен разговор. Най-добре представилият се в цялото обучение, получава възможността за своя собствена група и самостоятелен клас на най-големия танцов лагер в страната. Всеки един от участниците ще получи video book (наръчник на хореографа) с най-важното от цялото обучение и сертификат за покрити нива като танцов инструктор и аниматор.

Описание

Обучение за създаване и квалификация на танцови хореографи/инструктори и аниматори.Провежда се в 4 интензивни модула (Танцовата зала, Сцената, Камерата,Аниматорство) в рамките на 2 месеца, следвани от още 2 месеца практика като асистенти. Модулите включват лекции, практически занимания, екипна работа и менторска програма водена от главния хореограф на The Center,човекът който стои зад голяма част от танцовите школи в България - GOOSH (виж. CV).Участниците се подбират чрез кастинг на база възраст,умения,опит и индивидуален мотивационен разговор. Най-добре представилият се в цялото обучение,получава възможността да води своя собствена група и самостоятелен клас със 130 човека на най-големия танцов лагер в страната.След всеки модул участниците ще покриват контролен изпит за усвоения материал,а в края на обучението ще получат video book (наръчник на хореографа) с най-важното от целия процес и сертификат за покритите нива като танцови инструктори и аниматори.За обучителния процес ще се грижат 10 преподавателя.

Цел

Развитието на секторите с високо ниво на актуалност, какъвто е този на модерния танц. Намаляване „изтичането на интересни хора“ и задържането на качествен човешки ресурс.Привличане и задържане на младите хора в града и страната. Видимост в национален и европейски контекст. Възпитаване на млади хора с визия за създаване на качествен културен продукт. Изграждане на капацитети за усвояване и адаптиране на чуждестранни знания и умения. Повишаване ценза на танцовите преподаватели.

Други проекти от тази категория

Close
Close