Next Music (социални&технологични стартъпи)

Next Music (социални&технологични стартъпи)

Резюме

"Next Music" е проект, който цели да обучи младежи на характерните особености както на музикалния бизнес, така и на социалното и технологично предприемачество. Основната концепция е да бъдат проведени 10 обучителни лекции, в които участниците да се запознаят с основните принципи на стартирането на бизнес или организация, която развива музиката. На финала ще се проведе двудневна творческа работилница и хакатон, в които участници и отбори ще могат да концептуализират и стартират свои проекти с помощта на ментори. В края на събитието един от проектите ще бъде избран от локално жури и подкрепен от Drooble и Фондация "Музика за България" за реалното осъществяване на проекта. Събитието ще даде възможност не само на програмисти, дизайнери и маркетолози да развиват своите идеи, но и на хора, които имат желание да създават нови организации, които със съвременни техники да променят и развиват локалната музикална сцена.

Описание

„Next Music” е проект, който е насочен към развитието на уменията и талантите на младежи с цел провокиране на предприемаческа и иновативна дейност в музикалната индустрия. "Next Music" е проект, който цели да обучи младежи на характерните особености както на музикалния бизнес, така и на социалното и технологично предприемачество. Основната концепция е да бъдат проведени 10 обучителни лекции, в които участниците да се запознаят с основните принципи на стартирането на бизнес или организация, която развива музиката. На финала ще се проведе двудневна творческа работилница и хакатон, в които участници и отбори ще могат да концептуализират и стартират свои проекти с помощта на ментори. В края на събитието един от проектите ще бъде избран от локално жури и подкрепен от Drooble и Фондация "Музика за България" за реалното осъществяване на проекта. Събитието ще даде възможност не само на програмисти, дизайнери и маркетолози да развиват своите идеи, но и на хора, които имат желание да създават нови организации, които със съвременни техники да променят и развиват локалната музикална сцена. В самото начало на проекта ръководителят ще създаде екип от младежи, които да стартират работа по графика на обучителните лекции, подбора на лекторите и хакатона. 10-те обучителни лекции ще бъдат на теми: 1) Защо са важни социалните и технологични иновации в музикалната индустрия? 2) Най-вълнуващите примери за иновации в музикалната индустрия 3) Как можем да променим музикалната индустрия на локално и международно ниво? Практически уъркшоп. 4) Как се пише бизнес план? Работа с business model canvas. Преподаване на най-популярните модели за дефиниране на бизнес проект и концепция. 5) Как да маркетираме продукт/услуга? 6) Какви хора ни трябват за идеята, която имаме и как да ги намерим? 7) Как се създава успешна презентация и изкуството да се презентира? 8) Как да финансираме идеята, която имаме? 9) Как се създава устойчивост на проект? 10) Бъдеще на музикалната индустрия и как можем да бъдем част от него. Лектори на обучителните лекции ще бъдат представители на музикалния бранш, хора правещи бизнес в музикалната индустрия, предприемачи и професионалисти. Хакатонът ще продължи два дена и ще включва екипи сформирани по време на обученията или новодошли. Ще стартира с обявяване на идеите по екипи, а тези, които искат да се включат в някоя от идеите ще имат тази възможност. Впоследствие, ще стартира работа с ментори, които ще помогнат на участниците с конкретизирането на техните бизнес планове, финансови рамки и популяризиране на проекта. В неделя участниците ще презентират своите проекти пред жури, а един от отборите ще получи възможност да реализира своята идея с подкрепата на Фондация „Музика за България“ и “Друбъл България”. Музиката, а и изкуството като цяло, също изискват изграждане на инфраструктура и екосистема за развитие. Те няма как да се самогенерират, ако зад тях няма иновации и организации, които да подкрепят тяхното развитие. Именно затова ние вярваме, че „Next Music” е проект, който ще допринесе за развитието на музикална инфраструктура не само във Варна, но и на национално ниво, имайки предвид, че в България няма нищо подобно като дейност.

Цел

Целта на проекта е да се създаде преди всичко отношения към иновациите и организацията на музикалния сектор, както на локално ниво, така и с възможност за достигане на външни пазари. Основната цел е да се обучат младежи на основни принципи в социалното и технологично предприемачество така, че да имат възможност не само да реализират свои проекти, но и да станат по-солидни кадри за вече утвърдените компании. Да се развият меки и и предприемачески умения в младежите. Да се даде шанс да развият своите проекти, от които един ще бъде реализиран с помощта на някои от най-активните компании в музикалния бранш в България.

Други проекти от тази категория

Close
Close