Младежки сетивен театър

 Младежки сетивен театър

Резюме

Проектът представлява интерактивен спектакъл от вида „Tеатър на сетивата”, който е специално разработен за алтернативното пространство – Хале 3. Основната му цел е да създаде иновативен културен продукт, непознат и непредставян на варненската публика до момента, съчетаващ елементи от различни творчески жанрове и дисциплини, както и да обучи група младежи включително и младежи от уязвима среда, в методите на сетивния театър. Младежите ще участват активно в създаването и организирането на три представления, ще разширят познанията си в сферата на съвременно изкуство, ще придобият умения, даващи им възможност за професионална реализация в бъдещите проекти. Интерактивният подход на проекта провокира активното участие на публиката, която се превръща в главен герой в творческото взаимодействие. Тя е въвлечена в творческия процес чрез активиране на емоционалния, сетивният и асоциативен свят. Методът на театъра на сетивата дава възможност за приобщаване в културния живот на хора от различна социална среда, като насърчава опознаването и съпричастността между разнородните групи в обществото

Описание

Най-голямата разлика между традиционния театър и театъра на сетивния лабиринт е фактът, че при последния няма сцена и всъщност…няма публика. Характерно за метода на сетивния театър е, че посетителите не са пасивни зрители на предварително подготвено представление, а са активно съ-участващи в театралното взаимодействие. Публиката преминава индивидуално през специално подготвена пространствено-театралната инсталация, като за всеки зрител преминаването е наситено с уникални лични срещи с актьори и с интензивни сетивни портали (често на тъмно, за да се ограничи зрителното сетиво и да се отключат останалите – слух, обоняние, вкус, осезание). В тези срещи посетителят сам определя каква е историята, играта или смисълът за него. Отключват се асоциации, образи и спомени, и благодарение на активното си взаимодействие с актьорите, преминаващият става главен герой на история, която сам пише. Идеята за Младежки сетивен театър възниква в духа на Варна 2017 – Европейска младежка столица. Поставянето на спектакъла не е по драматургичен текст (сценарий), а вдъхновен от пространството и два основни фактора: Алтернативно пространство привличащо нестандартно мислещи и креативни младежи и от възможностите на „site-specific” метода на театъра на сетивния лабиринт, който активно въвлича публиките в творческия процес чрез активиране на емоционалния им, сетивен и асоциативен свят.

Цел

Основната цел на проекта е организиране на обучение в метода на сетивния театър, резултат от което ще бъде и реализацията на три представления във Хале 3 - град Варна. В проекта ще се включат младежи от уязвима среда от Черноморския регион, което ще насърчи развитието на професионалната им кариера в областта на творческите индустрии, творческо общуване и себеизразяване в група, основни познания в методите на театъра на сетивния лабиринт, умения за стимулиране на сетивата и използването им с цел създаване на определени ситуации и предаване на послания. Запознаване с работата с невербални методи за общуване и себеизследване, въведение в познанието за архетипи и символи, развитие на нагласата за служене на другите. Участниците, които ще преминат уъркшопа ще завършат с участие в сетивно представление, което те самите ще създадат заедно с водещите. Това е практика, която ще ги срещне лице в лице с публиката и тренира силата на присъствието им в роля, възможностите им за импровизация, чувствителността и гъвкавостта им към всяка отделна ситуация, която може да се появи в едно живо представление.

Други проекти от тази категория

Close
Close