Кариерна Работилница JCI Our Future

Кариерна Работилница JCI Our Future

Резюме

Кариерна Работилница JCI Our Future цели да помогне на младите хора, търсещи работа, да ги информира относно възможностите за кариерно консултиране, да ги запознае с тенденциите и възможностите за реализация на пазара на труда, силата на доброволчество и социалното предприемачество. Форматът предвижда HR професионалисти да съветват участниците какво следва да подобрят в квалификацията си и как могат да го направят, как да се държат по време на интервю и как да подготвят правилно документите си за кандидатстване за работа. Целта е участниците да придобият основни компетенции, необходими при търсенето и намирането на работа, умения да представят успешно себе си с намерението да имат по-високи шансове за професионална реализация в бъдеще и по-реалистични очаквания. Проектът е насочен към ученици в горен курс и към ученици със специални образователни потребности, студенти и млади хора, които активно търсят работа или стаж. Основната цел на проекта е да се развият ключови компетентности, меки и предприемачески умения във участниците и способности за целеполагане. Проектът цели да скъси разстоянието между младите хора в търсене на работа и бизнеса. На форума участниците ще имат възможност да се запознаят с отворените работни и стажантски позиции на фирмите партньори, с услугите по кариерно ориентиране, ползите от доброволчеството, социалните стажове и предприемачеството.

Описание

Кариерна Работилница JCI Our Future цели да помогне на младите хора, търсещи работа, да ги информира относно възможностите за кариерно консултиране, да ги запознае с тенденциите и възможностите за реализация на пазара на труда, силата на доброволчество и социалното предприемачество. Форматът предвижда HR професионалисти да съветват участниците какво следва да подобрят в квалификацията си и как могат да го направят, как да се държат по време на интервю и как да подготвят правилно документите си за кандидатстване за работа. Целта е участниците да придобият основни компетенции, необходими при търсенето и намирането на работа, умения да представят успешно себе си с намерението да имат по-високи шансове за професионална реализация в бъдеще и по-реалистични очаквания. Проектът е насочен към ученици в горен курс и към ученици със специални образователни потребности, студенти и млади хора, които активно търсят работа или стаж. Основната цел на проекта е да се развият ключови компетентности, меки и предприемачески умения във участниците и способности за целеполагане. Проектът цели да скъси разстоянието между младите хора в търсене на работа и бизнеса. На форума участниците ще имат възможност да се запознаят с отворените работни и стажантски позиции на фирмите партньори, с услугите по кариерно ориентиране, ползите от доброволчеството, социалните стажове и предприемачеството.

Цел

Основната цел, към която се стремим е да информираме младежите относно възможностите за кариерно консултиране, да ги запознаем с тенденциите и възможностите за реализация на пазара на труда като скъсим дистанцията с бизнеса. Целта е участниците да усвоят основни практически умения за подготвяне и успешно явяване на интервю за работа като по този начин спомогнем за намаляване на младежката безработица чрез по-високи шансове за професионална реализация. Специфични цели: 1. Качествено координиране и управление на проекта; 2. Популяризиране на проекта и проектните дейности; 3. Разработване и разпространение на информация за пазара на труда, кариерното консултиране и предприемачеството, съобразена с нуждите на младите хора чрез мобилизиране на младежки информационни мрежи; 4. Насърчаване на кариерното ориентиране сред младите хора; 5. Реализиране на дейности и инициативи за активно включване участието на младежите /от града и региона/ с цел повишаване на техния интерес към социалното предприемачество и доброволчеството; 6. Запознаване на участниците с новите професии на бъдещето; 7. Популяризиране на „Варна – Европейска младежка столица 2017”;

Други проекти от тази категория

Close
Close