3D Академия "Иноватор"

3D Академия "Иноватор"

Резюме

В областта на обучението и курсовете Innovator Creative Spaces има желанието да предаде на други ентусиасти новите технологии, разбирането за това как ежедневието на хората и работата на предприятията могат да бъдат променени, подобрени и доразвити. Искаме да разкажем за множеството възможности на тази развиваща се технология и какви интересни перспективи и приложения предлага тя: CNC 3D, FDM, софтуери за моделиране, технологии за 3D моделиране, материали за 3D печат, практическа работа с 3D принтер и скенер, и др. В рамките на два месеца Innovator Creative Spaces и с помощта на нашите партньори в това начинание ще дадат възможност на над 40 младежи на възраст от 15 до 29 годишна възраст от Североизточен регион да се включат в програмата за 3D практическо обучение и да се запознаят 3D технологиите. Целта на проекта е да образова целевата група с всички етапи, нужни за осъществяването на процеса на 3D печат като технология на бъдещето – от създаването на подходящ 3D модел до неговото принтиране.

Описание

С терминология като „3D печат“ или „триизмерен печат“ наричаме процеса на 3D принтирането (печатането), който в най-общата си форма представлява съвременна технология за печат (изработка) на триизмерен твърд предмет с произволна форма чрез помощта на цифров модел. Разбира се, освен високотехнологичното си определение, 3D принтирането е много повече...Фондация "Иноватор" има за цел да развие предприемаческия дух и култура у младите хора в Североизточен район именно чрез този по- креативен начин, като ги запознае с 3D високите технологии. Да им даде знания и възможност за усъвършенстване, да ги подготви за кариера и развитие в родните бизнес среди. Проект "3D Академия Иноватор" е именно такъв, проект, който запознава младежите с новите технологии и т.н дизайн мислене, за да са конкурентни на пазара на труда. Към днешна дата дизайн мисленето е широкоспектърна методология и радикален подход към иновациите, който поставя в центъра си потребителските опит и преживяване. Чрез него се изграждат и така наречените меки умения (soft skills) и разбиране на потребителските пътеки и опит (user experience). За момента 3D технологията на производство при крайното потребление е все още в зародиш, но през следващите десетилетия и в комбинация със синтетичната биология и нанотехнологиите, има потенциала да промени изцяло много дизайн, производствени и логистични процеси. Индустрията на 3D принтирането се очаква да нарасне от 3.07 милярда долара годишно през 2013-та до 12.8 милярда долара през 2018-та и да надвишава 21 милярда долара в приходите си в световен мащаб до 2020-та. Основния проблем пред младежите в тази свера в страната е ниската информираност за тези процеси, технологии и възможностите, които те могат да им предоставят в професионален план. Статистиката в световен мащаб показва и друга тенденция, че технологията възражда производството, в страни като САЩ през последните три години е създала над половин милион работни места. Тъй като развитието на 3D технологията си върви, вече е предопределено да промени из основи почти всяка голяма индустрия, както и нашия живот в бъдеще. Чрез тези нови професии и възможности на бъдещето желаем да срещнем над 40 младежи на възраст от 15 -29 години, които в рамките на два месеца в периода от 29.07.2017г. до 30.09.2017г. ще бъдат обучени както технически така и практически относно 3D Принтиране, 3D Моделиране, 3D сканиране, работа със софтуер за оптимизация и анализ на 3D модели, работа със софтуер за подготовка за 3D печат, работа с 3D принтер и други. Проектът ще се реализира на територията на град Варна в Innovator – creative spaces. Мястото е перфектно за целите на проекта предвит подходящите условия, намира се в новообособения младежки творчески квартал "Таляна". Креативното пространство разполага с нужното помощение, което е създадено с ясната концепция да бъде фокус на съвременно и модерно творчество, иновационно културно средище, в което да бъдат организирани изложби, презентации, семинари и културни мероприятия. Чрез проекта искаме да покажем на младежите, че с въздействие върху потреблението на енергия, намаляването на отпадъци, персонализиране, наличност на продукти, медицина, изкуство, строителство и науки, 3D принтирането променя със сигурност света на производството и услугите.

Цел

Основна цел на проекта е практическо обучение с високи технологии - 3D, чрез които може да се подготвят младежите за новите професии на бъдещето, незалегнали в учебните планове на учебните заведения, създаване на възможност за усвояване на методи и генериране на иновации в предприемачеството (социално), развивайки предприемачески умения чрез неформално обучение с високи технологии, включително на младежи в неравностойно положение.

Други проекти от тази категория

Close
Close