КАК ДА СТАРТИРАМЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

КАК ДА СТАРТИРАМЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Резюме

Проектът има за цел да създаде адаптиран инструмент за развитие на социално предпремачество за граждани и организации - наръчник. В годината на Европейска младежка столица и фокус социални иновации How to start a social start up ще произведе гъвкава система от индикатори, съвети и методи, чрез които идеите на младите хора, които искат да бъдат социални предприемачи могат да бъдат тесвани и доразивити чрез биснес инструменти. Проектът е базиран върху практическия и теоритичния опит на Стояна Стоева и Мая Донева – съ-автори на бид-бука на Варна 2017 с акцент социални иновации и създатели на Социалната Чайна- един от най-успешните социални стартъпи на Балканите. Проектът обединява опита им с професионалистите от ПОНТ - Румъния, които специализират в стратегиране и правене на политики за младежта, образованието и общностните дейности. В рамките на проекта ще бъдат проведени две работни срещи между социални предприемачи, активисти от НПО сектора и академични професионалисти в областта на социалното предприемачество и ще бъде изготвен наръчник, който ще бъде разпространяван онлайн и офлайн на български и английски език в партньорската мрежа на Клуж - Европейска младежка столица и Варна - Европейска Младежка столица.

Описание

Проектът обединява опита на екипа на ИДЕА от 3-годишно участие в бизнес-инкубатора на Reach For Change-България - състезание за социални предприемачи и менторската програма на Българския център за нестопанско право, като в последната екипът ни получи награда за “Най-добър бизнес план за социално предприятие за 2017-та година”. В рамките на инкубатора и менторската програма сме участвали в обучения на теми като : Финанси, Социален ефект, Баланс между социален ефект и бизнес, Легална рамка за социални предприятие, Дизайн-мислене, Продукти и каузи и др. Неведнъж всички от екипа сме отбелязвали липсата от адекватна литература и обучителна програма на бълграски език, която да окрупнява тези теми, които са нужни за адекватното бизнес и социално планиране за да бъде създаден един устойчив социален стартъп. С настоящия проект ние заявяваме желанието и експертизата си да създадем басизен инструмент за тестване и развитие на идеи в бъдещи социални предприятия, в държава, която все още няма подходящо законодателство и легална рамка, но в контекст, в който социалните предприятия са изключително успешен инструмент за развитие на средата. Ако до преди 3-4 години, когато за първи път се заговори за социални иновации в България имаше 2-3 социални предприятия и не повече от едно събитие годишно по темата, в момента социалните предприемачи попадат в класации на Форбс, репортажи на Нова ТВ и получават едновремено бизнес награди и награди за социален ефект. Темата на Варна за социални иновации предполага не само практическо споделяне на примери от областта, но и окуражаване на средата и развитие на методи за създаване на нови социални стартъп-и. Крайният продукт по този проект ще даде възможност на млади хора да продуцират своите идеи в социални предприятия, като благодарение на факта, че този наръчник ще бъде преведен и на английски език, ефектът му ще излезе извън Варна и извън България.

Цел

Предложеният проект цели да стимулира развитието на предприемаческата еко-система в областта на социалното предприемачество чрез предоставяне на конкретни инструменти и методи за тестване и развитие на идеи. Конкретните цели са: − Подобряване на възможностите за развитие на социалното предприемачество, чрез разработване на базисен инструмент за стартиране (наръчник) и − Поставяне на основите на общност от потенциални социални предприемачи и фасилитиране на комуникацията между тях с цел изграждане на мрежа за взаимопомощ. Като подцели или ефект, който смятаме, че проектът ще постигне можем да отбележим следните области и насоки: − припознаване на предприемачество като инструмент за решаване на младежката безработица; - развитие на междусекторни партньорства. Развиване на връзки между младежкия и бизнес секторите с цел взаимопомощ при бъдещи инициативи и проекти, както и обмена на кадри; - развиване на меки и предприемачески умения чрез неформално обучение на младежи, както и на младежи в неравностойно положение; - подготвяне на младите за новите професии на бъдещето, незалегнали в учебните планове на учебните заведения; - Осигуряване на експертна подкрепа в област, в която все още няма достатъчно източници на български език; - Видимост на темата за социални иновации, социално предприемачество; -Проектът обединява опита на екипа на ИДЕА от 3-годишно участие в бизнес-инкубатора на Reach For Change-България - състезание за социални предприемачи и менторската програма на Българския център за нестопанско право, като в последната екипът ни получи награда за “Най-добър бизнес план за социално предприятие за 2017-та година”. В рамките на инкубатора и менторската програма сме участвали в обучения на теми като : Финанси, Социален ефект, Баланс между социален ефект и бизнес, Легална рамка за социални предприятие, Дизайн-мислене, Продукти и каузи и др. Неведнъж всички от екипа сме отбелязвали липсата от адекватна литература и обучителна програма на бълграски език, която да окрупнява тези теми, които са нужни за адекватното бизнес и социално планиране за да бъде създаден един устойчив социален стартъп. С настоящия проект ние заявяваме желанието и експертизата си да създадем басизен инструмент за тестване и развитие на идеи в бъдещи социални предприятия, в държава, която все още няма подходящо законодателство и легална рамка, но в контекст, в който социалните предприятия са изключително успешен инструмент за развитие на средата. Ако до преди 3-4 години, когато за първи път се заговори за социални иновации в България имаше 2-3 социални предприятия и не повече от едно събитие годишно по темата, в момента социалните предприемачи попадат в класации на Форбс, репортажи на Нова ТВ и получават едновремено бизнес награди и награди за социален ефект. Темата на Варна за социални иновации предполага не само практическо споделяне на примери от областта, но и окуражаване на средата и развитие на методи за създаване на нови социални стартъп-и. Крайният продукт по този проект ще даде възможност на млади хора да продуцират своите идеи в социални предприятия, като благодарение на факта, че този наръчник ще бъде преведен и на английски език, ефектът му ще излезе извън Варна и извън България. Видимост на Варна2017 подобряване на партньорствата между Клуж - Напока и Варна в контекста на титлите за Европейски младежки столици; - Поставяне на Варна на картата на социалното предприемачество с конкретен инструмент за работа;

Други проекти от тази категория

Close
Close