ТОМ ВАРНА 2017

ТОМ ВАРНА 2017

Резюме

TOM е съкращение, което означава Тикун Олам Мейкърс. Тикун Олам е еврейска ценност, която означава „да поправиш света“. ТОМ е международно движение, което събира хора със специални нужди и мейкъри, които заедно да създадат свободни за ползване технологии, в помощ на ежедневните предизвикателства на хората със затруднения. ТОМ мейкатон е 72-часов маратон, който събира екипи от Мейкъри и Нуждознайци за разрешаването на определен проблем. ТОМ е събитие подобно на хакатоните, в които работят програмисти. Нуждознайците са с ясно разбиране за проблемите на хората със специални нужди. В повечето случаи те са тези, които имат затруднения в някаква посока, в други, са роднини, хора, които се грижат за някой или са специалисти. В ТОМ Нуждознайците са изключително важни за отбора, защото работят заедно с Мейкърите през всички етапи от създаването на прототипа. От друга страна Мейкърите са дизайнери, програмисти, инженери, и всички, които обичат да създават. В ТОМ, Мейкърите са тези, които изработват всичко по прототипите, за да ги превърнат в реален работещ продукт.

Описание

TOM Варна ще бъде 72 часов мейкатон, по време на който участниците ще са разделени по екипи. Всеки екип се състои от две различни групи кандидати -нуждознайци и мейкъри. Във всеки екип има един нуждознаец и между 4 и 6 мейкъри Преди ТОМ: Нуждознаецът определя нужда или предзвикателство пред, което се изправя, обяснявайки защо намирането на решение е важно. След като информацията от различните нуждознайци е събрана и формата за кандидатстване е затворена, предизвикателствата се оценяват. Прави се проучване за вече съществуващи решения и тяхната достъпност (включително в България). След оценяването, 4 до 5 предизвикателства се избират за решаване по време на ТОМ. По същото време започват да се набират мейкъри с различни таланти. Те описват професионалните си умения, в какво са добри и каква е мотивацията им. Отново след като приключи периода на кандидатстване се прави селекция. След това предизвикателствата се представят на мейкърите и те избират в кое биха искали да се включат, за да се комбинират най-добре спрямо желание и умения. След това всички избрани участници се срещат, за да се запознаят. Преди ТОМ е първата среща на екипите, на която те се запознават и започват работа по проектите за намиране на решение на предизвикателствата. До този момент се набират и доброволци, които да се грижат за изпълнението на програмата и да осигуряват помощ на място. Доброволците се срещат две седмици преди ТОМ. На тази среща те и екипа на ТОМ обсъждат програмата и получават насоки за тяхната роля. Обучават се и как да са добри посланици на ТОМ. По време на ТОМ: Том стартира с откриваща церемония, на която са поканени медии. По време на ТОМ екипите работат 72 часа по разработване и прототипиране на решения заедно с хора със специални нужди. Паралелно се изнасят лекции отворени за външна публика. Целта им е да се даде възможност на повече хора да научат повече за маратона. Отворените лекции са са фокусирани върху социалното предприемачесто и дават платформа на младите хора да се включат в дискусия за социална интеграция. Маратона приключва с презентации на решенията и прототипите на екипите, които са отворени за публика и медии. Избира се жури от предприемаческия, иновационен и бизнес сектор, което осигурява награди и менторство. Целта на наградите е да насърчат екипите да продължат да разработват проектите си и да ги свържат с потенциални партньори и инвеститори. Събития след ТОМ: Събитията след ТОМ включват няколко сесии за обратна връзка, екипни срещи за обсъждане на бъдещи стъпки и срещи с потенциални инвеститори.

Цел

TOM Варна 2017 има за цел да вдъхнови новите поколения и да свърже технологиите с общностите, като развива и променя мисленето на младите хора в положителна насока. ТОМ Варна ще насърчи лидерството сред младите, чрез сътрудничество и съвместна работа с хора, които обикновено нямат възможност да са пълноценна част от обществото. Проектът ще провокира младите хора да заемат роля в създаването на активности в една общност, които да са основата за по-позитивен начин на живот и грижа за средата, за да направим Света по-добро място и да го поддържаме такова. ТОМ цели да разшири хоризонтите за участниците и да ги стимулира да разучават нови пазари и области, които са често пренебрегвани. В допълнение на разрешаването на конкретния проблем, в дългосрочен план, прототипите са повод за началото на предприемачески проект, развиване на бизнес стратегия и създаването на екипи с голям технически и икономически потенциал. Хората със специални нужди са незаменими, заради познанието, което носят и с тяхната различна гледна точка, а ТОМ предоставя пространството, в което това познание да бъде предадено по най-естествен и градивен начин. Практическата насоченост на преживяването придобито по време на ТОМ е уникално и много често липсва при младите хора, както и професионалистите в различни области.

Други проекти от тази категория

Close
Close