Лятно архитектурно училище

Лятно архитектурно училище

Резюме

Проекта “Лятно архитектурно училище” е проект насочен към младежи от града, които имат неразвити таланти в сферата на архитуктурата и простанственото облагородяване. Като цели в проекта са заложени предизвикване на младите да се развиват, да почерпят опит и идеи от свои връстници, други младежи, ментори и специалисти в областта. Различните събития, предвидени в проекта предоставят възможността на всеки един млад човек, участващ в проекта да представи своята гледна точка да я подобри и да я развие.

Описание

Лятното архитектурно училище имплементира в себе си различни събития, които да спомогнат на младите хора да развият своите иновационни идеи и заедно с това да се приспособят към променящата се градска среда. Събитията предлагат различни и разнообразни решения за уязвими градски зони, необитаеми сгради, адаптиране на незиползвани градски пространства спрямо нуждите на младите. Това ще се осъществи, след като младежите в училището бъдат запознати с еволюцията на градската среда от времето на новата българска история. Също така ще се използва ноу - хоу и добри практики от други градове и държави. Компютърните технологии и софтуерните продукти, използвани в методиката на преподаване в лятното училище водят до измеримост на резултати и до развиване на дигитални, творчески, пространствени и креативни умения у младежите в училището.

Цел

Целта на проекта “Лятно архитектурно училище” е да предизвика младите хора да развият своите творчески и простанствени заложби, да подпомогне развиването им, да помогне на младите творци, да се срещнат от близо с основите на архитектурата и градската култура. Като така им се предоставя възможността да се запознаят със културното наследство на града, да опознаят традициите и миналото и заедно с това, да представят тяхната новаторска гледна точка, както и да я развият с помощта на менторите и другите участници в проекта.

Други проекти от тази категория

Close
Close