Иннохъб - challenge your innothink

Иннохъб - challenge your innothink

Резюме

Проектът има за цел да предизвика възможностите на иновативното мислене на младите хора във Варна чрез създаване на младежки работилници за иновации и социално предпримачество. Нуждата от проекта се създава от възможността успели личности от различни направления в бизнеса и науката да разказват историите на успеха си в неформална форма на обучение. Как науката ги вдъхновила да бъдат иноватори предприемачи . Голяма част от младите професионалисти във Варна ще се запознаят с интересни факти от направления в наука, от които те се интересуват и как те могат да доведат до желаният от тях успех в професионално и бизнес развитие включвайки ги на пазара на труда. Това ще създаде условия за възникване на нови младежки общности чрез формирането на фокус групи по интереси. Работилниците ще развият социални умения, междуличностни и комуникативни умения в участниците. Споделянето на идеи с близка по възгледи аудиторията ще предизвика на иновативният потенциал в младежите. Ние предлагаме събития в която младите личности на Варна ще могат да се докоснат до професиите на бъдещето, не чрез книгите, а но директно чрез опита. Предвиждат се 4 събития в проекта, обхващащи почти всички научни направления от 5-те водещи Варненски университета.

Описание

Идеята за проекта възниква от възможността науката да предизвика потенциала на младите хора за създаване на иновации. Показването по интересен начин на факти и примери от научните направления в реални сектори от хора лидери в бранша предизвиква възможностите на иновативното мислене на младите хора. Създаване на младежки работилници за иновации и социално предпримачество са стимул за социални иновации и предприемачество. Възможността успели личности от различни направления в бизнеса и науката да разказват историите на успеха си в неформална форма на обучение е фокуса на проекта. Науката може да вдъхнови младите да бъдат иноватори предприемачи. Максимално голяма част от младите професионалисти във Варна ще се запознаят с интересни и любопитни факти от направления в наука, от които те се интересуват и как те могат да доведат до желаният от тях успех в професионално и бизнес развитие включвайки ги на пазара на труда. Това ще създаде условия за възникване на нови младежки общности чрез формирането на фокус групи по интереси. Работилниците ще развият социални умения, междуличностни и комуникативни умения в участниците. Споделянето на идеи с близка по възгледи аудиторията ще предизвика на иновативният потенциал в младежите. Ние предлагаме събития в която младите личности на Варна ще могат да се докоснат до професиите на бъдещето, не чрез книгите, а но директно чрез опита. Предвиждат се 4 събития в проекта, обхващащи почти всички научни направления от 5-те водещи Варненски университета. Ще се реализира Информационен сайт с видео от събитията, подготвителна и информационна кампания в университети и социалните мрежи Дейностите ще се провеждат на територията на гр. Варна. Предвидени са две помощни дейности и четири социални работилници. Ще се събере млад екип от лидери успели в своята област, които ще разкажат за свои успешни проекти и как са стигнали до това ниво. През какво са минали и къде трябва да се наблегнете, за да станете още по-добри от тях. Стремим се да повишим вниманието на младите хора към участие в обществото чрез стартиране и развитие на собствени инициативи и бизнес във такива сфери като – Информационни Технологии, Икономика, Хуманитарни науки и Технически науки. След неформалното обучение, работилниците ще генерират фокус групи по интереси, които да генерират идеи за социални иновации и предприемачество. Проектът е с открит достъп за младежите, където ,професионално успели лидери в 4-те направления на науката ще се поканят, за да споделят знанията и опита с млади интересуващите се хора с които да открият нови знания и посоки за развитие. Ние ще се стремим да преоткрием интерес и желание на аудитория, да участва и да бъде заинтересована в това, което ние им представяме, за да те от своята страна, в последствие да могат да бъдат креативни в своите инновациони идеи и да ги осъществяват в ползата на нашето общество.

Цел

Основната цел на проекта е организиране на събития, на които се представят най-новите иновативни идеи в различни научни направления, които да предизвикат социалното предприемачество и иновативният дух в младите хора на Варна. Други цели на проекта са: - Припознаване на предприемачество като инструмент за развитие на младежите и активното им включване в пазара на труда; - Развиване на връзки между младежкия и бизнес секторите с цел взаимопомощ при бъдещи инициативи и проекти - Подготвяне на младите за новите професии на бъдещето, незалегнали в учебните планове на учебните заведения - Усвояване на методи за генериране на иновации

Други проекти от тази категория

Close
Close