Треньорска Лудост

Треньорска Лудост

Резюме

Асоциацията на студентите медици в България, с покрепата на Международната федерация на студентите по медицина (IFMSA), е организатор на международно събитие, наречено Треньорска лудост, което ще се състои в периода 15.07.2017 до 22.07.2017 в курортен комплекс Чайка, Варна. В събитието ще се включат над 116 студенти по медицина от целия свят. Международната федерация на студентите по медицина е неправителствена организация с нестопанска цел, като представлява една от най – старите и големи студентски отганизации в света. Треньорска лудост предлага четири основни уоркшопа. Първото направление е с фокус въпроси и проблеми, свързани с медицинското образование. Вторият уоркшоп включва въпроси, свързани с човешките права и мир. Третото направление е насочено към проблеми на сексуалното здраве. Последният уоркшоп е фокусиран върху проблемите на общественото здраве и по специално психичното здраве. Преминавайки през този курс на обучение, студентите стават сертифицирани треньори към Международната федерация на студентите по медицина. Това им дава правоспособността на обучават свои връстници. То този начин целим да повишим качеството на бъдещите здравни работници каквто в България, така и по света.

Описание

Треньорска лудост е първото по рода си международно събитие. За разлика от други подобни събитие на Международната федерация, това ще продължи в рамките на 6 дни, вместо 3. Удължената продължителност на събитието цели две основни неща: не само развитието на участниците като индивиди, но се фокусира и върху това как самите те да провеждат тренинги и с какво съдържание. Част от темите, които ще бъдат засегнати са: Застъпничество, Обществено здраве, ролята на обществото в сексуалното и репродуктивно здраве, оценка на учебната програма по медицина, роля на студентите в бежанската ситуция. Като допълнение, освен познанието, което участниците ще натрупат, Треньорска лудост ще създаде условия за създаване на трайни взаимоотношения, приятелства и контакти между бъдещи здравни работници. В Треньорска лудост събираме две събития, които досега са се организирали поотделно. От една страна ще бъде включен “Тренинг на нови треньори”, който се фокусира върху това как самите ние да организираме и проведем тренинг сесия. Втората част на събитието ще включва ивент, специфичен за всеки комитет на Международната федерация. Това ще бъде осъществено в три отделни групи на различна тематика, като последните корелират с 3 от 4-те комитета на Международната федерация - човешки права и мир, сексуално и репродуктивно здраве и образование, медицинско образование. Четвъртият комитет на Международната федерация е този по Обществено здраве. Той ще бъде засегнат в отделен тренинг на тема “Лидерство в общественото здраве” с фокус върху менталното и психично здраве. Този различен по рода си тренинг ще се задълбочи върху знания за общественото здраве, лидерство, проекти и кампании, свързани с обществено здраве и други. Основната цел на Треньорска лудост е да “произведе” активни млади хора, бъдещи лекари, които със своите познания и капацитет да реализират идеите на Глобалното здраве; да предложи на студенти по медицина от целия свят, с различни националност и произход, инструментите, с които да променят политики по примера на Международната федерация на студентите по медицина, която работи в тясна колаборация със СЗО и Световната медицинска Асоциация. По този начин събитие от такъв мащаб дава възможността на студенти по медицина да променят света около тях.

Цел

Причината, поради която организираме събитие от подобен мащаб е, че от здравните работници, в частност лекарите, се очаква да притежават качества като лидерство, комуникационни умения, умения за говорене пред публика и т.н. Въпреки, че образованието ни продължава 6-7 години, голяма част от нас, студентите по медицина, не успяват да придобият тези умения. Нашата цел е да организираме два последователни тренинга в рамките на едно по-мащабно събитие. По този начин участниците ще придобият конкретни умения и знания, свързани с медицинското образование, човешките права и мир, репродуктивно здраве и обществено здраве. Освен това ще бъдат обучени как самите те да обучават по – нататък други студенти. Основната ни цел е да създадем качествени кадри, които с натрупаните познания и опит, са спобни да обучават по метода на неформално обучение както други студенти, така и ученици.

Други проекти от тази категория

Close
Close