НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НМКМУ LIGHTING'2017

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НМКМУ LIGHTING'2017

Резюме

Предлаганият проект се отнася до продължаването на добрата практика за организиране на ежегодна Национална младежка конференция по осветление с международно участие Lighting '2017г. в рамките на дейността на сдружение "Варна - Европейска младежка столица '2017". Тази инициатива се организира с цел обвързване и тясно сътрудничество между младите специалисти, работещи в областта на науката и тези от бизнеса и популяризиране на техните достижения и знания.

Описание

Предлаганият проект се отнася до организирането на Национална младежка конференция с международно участие "Lighting '2017". Необходимостта от провеждане на такава конференция се налага от спецификата на светлинната техника и източниците на светлина. С развитието на съвременни технологии - светлодиоди, системи за контрол и управление на осветлението и необходимост от реализиране на "Насочено към човека осветление" в "Интелигентни градове" се налага цялостно преосмисляне на съществуващите препоръки и нормативни документи за фотометриране, проектиране и реализация на осветителни уредби. В този смисъл е необходимо осъществяването на тясно сътрудничество между учените, работещи в областта на осветителна техника, производителите на такава и проектантите на осветителни уредби. Сдружение "Национален комитет по осветление в България", като организация с над 50-годишен опит в областта, дава възможност за осъществяване на такова сътрудничество посредством организиране на ежегодни конференции Lighting '20хх, като мястото на провеждане на конференцията през 2017 година тематично е избрано да бъде град Варна - морска столица на България и Европейска младежка столица '2017. За повече информация: http://nko.tu-sofia.bg/conference/

Цел

Цел на проекта е популяризирането на резултатите от научно-изследователска и практическа дейност на млади специалисти в областта на осветителната техника, както и възможността за установяване на тясно сътрудничество между науката и бизнеса. В конференцията са поканени за участие и утвърдени специалисти по осветление, с цел младите колеги да обменят опит и знания с тях.

Други проекти от тази категория

Close
Close