Млади инструктори

Млади инструктори

Резюме

Проекта "Млади инструктори " е насочен към към младежи на възраст от 18-35 години, с проявен интерес към екстремните спортове и желание да продължат своето развитие във тази област като инструктори по екстремни спортове. Скейт Клуб Варна съвместно със партниращите си организации ще организира безплатни курсове по различните спортове, а именно скейтборд и кънки . Всеки курс на обучение ще завършва със съответният документ даващ възможността курсиста да може да преподава уроци във вече изградените скейтборд и кънки училища във Варна така и в другите градове. Проекта ще даде възможност на младежи от уязвима среда да получат квалификация по любимото им занимание.

Описание

Проектът "Млади инструктори " предлага професионално обучение и сертификат за инструктор на младежи на възраст от 18 до 35 години, които практикуват скейтборд и кънки. Скейтбрдът и кънките са част от съвременните младежки култури, които се развиват все повече и повече и печелят интереса на младежите, като в същото време наблюдаваме липса на професионалисти за обучение по съответните дисциплини. Основната идея е да се предостави възможност за ангажираност и стимулиране на младежи за професионална реализация, чрез изготвяне на обучителна ситема и провеждане на 2 обучителни курса за инструктори. За целта Скейт клуб Варна ще организира раборна среща от професионалисти обучители от Българската скейтборд фредерация и скейт клубовете на няколко български града. В рамките на 3 дена ще се фиксира конкретната програма и методология с различните елементи необходими за получаване на сертификат за инструктор. Следващият епат е провеждане на 2 обучителни курса за по 7 младежи, които ще имат възможност да придобият квалификация за преподаване на скейтборд и кънки в различните школи в страната. Подборът на кандидатите ще бъде въз основа на техните умения и компетенции и се определя от педагогическия съвет сформиран от професионалисти в първия епат от проекта. Всеки курс е с продължителност 5 дена, в който ще има теоретична, практична и изпитна част. За практическата част участниците ще имат възможност да попаднат в професионална среда във варненската скейт школа „Прогресия“. Проектът ще насърчи професионалната реализация на 14 младежи, който не биха могли да си позволят подобно обучение или попадат в друга уязвима категория, като практиката на скейтборд и кънки попада в категовията на алтернатовни начини за предвижване в градства среда без автомобил.

Цел

Насърчаване развитието на професионална кариера на младежи в областта на екстремни и нетрадиционни спортове. Повишаване на мотивацията на младите хора чрез получаване на легален сертификат по любимата им дейност. Достигане до широка група от деца и младежи чрез обучение на мотивирани и легитимни инструктори желаещи да продължат своята кариера в екстремните спортове. Една от основните цели на проекта е насърчаване на мобилност без автомобили в градска среда като финален резултат. Проекта ще подпомогне развитието на връзки между партниращите си организации от Варна така и други градове на България.

Други проекти от тази категория

Close
Close