Младежка онлайн трудова борса "Професии на бъдещето" за обучение и професионална реализация

Младежка онлайн трудова борса "Професии на бъдещето" за обучение и професионална реализация

Резюме

Ще се разработи Младежка онлайн трудова борса „Професии на бъдещето“, която ще дава практическа подготовка на младежите за кандидатстване за работа по aктуални професиите и връзка с работодатели.

Описание

Днес пазарът на труда е особено динамичен – масовата дигитализация в съвременния свят налага появявата на нови професии. Това изисква младите хора да бъдат подготвени за професии, които не се изучават в образователните институции. Много от младежите се страхуват да кандидатстват за работа и нямат идея за бъдещото си развитие. Целта на проекта е чрез разработване на Младежка онлайн трудова борса „Професии на бъдещето“ да се осигури на младите практическа подготовка за новите професии на бъдещето, за успешно явяване на интервю за работа и връзка с потенциални работодатели.

Цел

Целта на проекта е подготвяне на младите за новите професии на бъдещето, незалегнали в уч. планове на учебните заведения и развиване на връзки между младежкия и бизнес секторите за обмен на кадри

Други проекти от тази категория

Close
Close