Дари кръв, вземи билет.

Дари кръв, вземи билет.

Резюме

Базирайки се на опита на ЕМС Клуж-Напока за кампанията “Pay your ticket in blood” за музикалния фестивал “Untold”, БМЧК Варна стартира пилотна кампания за набиране на кръвни дарения сред младите хора (18г - 35 г) с цел борба с нарастващият недостиг на кръводаряване в България. Дарителите получават безплатен билет за филмова прожекция по време на Международния Фестивал на Червенокръстки и здравни филми, както и едноседмичен пропуск за паралелната програма на фестивала. Проекта залага обучение на екип от нови доброволци, които да развият кръводарителската програма на национално ниво след приключване на пилотния проект. Традиционното партньорство на БЧК- Варна с Регионалния център по трансфузионна хематология - Варна и МУ Варна ще се развие на национално ниво, обхващайки организатори на културни събития, киноразпространители, медии и други подходящи партньори. Заложените кръводарения по време на пилотния проект ще покрият регионалния недостиг за периода до края на 2017 г. С въвеждането на програмата на национално ниво след 2017 ще се намали с до 30% недостига на кръв и кръвни продукти за страната. В проекта са включени младежи от семейства с по-висок риск на бедност и социално изключване, ниски доходи и материални лишения, както и от семейства със здравни проблеми за които БМЧК традиционно полага грижи.

Описание

Всеки ден поради катастрофи, операции, раждания и множество заболявания повече от 500 души в България имат животоспасяваща нужда от кръв и кръвни продукти, които се набавят чрез кръводаряване. Редовното доброволно и безвъзмездно кръводаряване е в основата на осигуряването на необходимите количества безопасна кръв. От 2014 кръводаряването в България спада с около 2 000 дарения на година, докато нуждите се увеличават с 2000. За 2016 това са 4 000 недостигащи броя дарявания. СЗО залага до 2020 г. доброволното кръводаряване да стане 100%. Но у нас то е по-малко от 25%, защото не се отзовават достатъчен брой кръводарители и неминуемо се стига до това близките да бъдат помолени да даряват кръв. Затова е важно хората да разберат, че проблемът с недостига на кръв и липсата на достатъчно доброволни кръводарители засяга всички. Всеки втори човек се сблъсква с нуждата от кръв за себе си или за свой близък поне веднъж в живота си. Не бива да се сещаме за това чак когато нуждата ни притиска. Недостигът на кръв застрашава запазването на живота, здравеопазването, както и провокира разцъфтяването на черен пазар за търговия с кръв, за съжаление често с компрометиран произход (неизползваема). От 166 000 кръводарявания в България през 2016, тези направени от хора под 20 г са 7616, от хора между 20 г. - 30 г. 38464 (общо 28%). Във Варна тенденцията на недостиг започва още от 2012 г., с темп на намаляване 400 дарения годишно. Едновременно с това, нуждата расте. Базирайки се на проучения опит от ЕМС Клуж-Напока с кампанията “Pay your ticket in blood” за музикалния фестивал “Untold”, БМЧК Варна идентифицира общ проблем - недостиг на кръводаряване в национално ниво, особено от групата на младите дарители 18 г.- 35 г., както и възможност за неговото решаване. 
 Проекта стартира през юли и предвижда кампания за популяризиране на кръводаряването с механизъм подобен на този в Клуж-Напока: Дарена кръв - получен билет. Даренията ще се осъществяват в периода август - октомври и ще се използват различни знакови младежки събития и дати, за да се привлече вниманието на младите кръводарители (12 август - ден на младежта, фестивала Фънсити+, 22 септември - ден на мобилността, и др). На всеки дарил кръв ще се предостави безплатен билет за прожекция по време на Международния фестивал на Червенокръстките и здравни филми (МФЧЗФ), пропуск за всички останали събития от паралелната програма, както и покана за специално парти за кръводарителите, закриващо фестивала, в който ще участват известни артисти, и звезди от други сфери на изкуствата и спорта. Кръводаряването ще се реализира в изнесени центрове в брандирани шатри, позиционирани в зоните на младежки събития (пристанище, Кофража, Хале3, Социална чайна), но и на места с голям поток хора - пред ФКЦ, Операта и др. По време на проекта, екипа разработва програма за дългосрочни партньорства, за да продължи кампанията целогодишно. Необходими са партньори предоставящи билети за различни видове събития, като във Варна това са останалите фестивали, културните институции, киноразпространителите и организаторите на спортни събития. Тази методология ще бъде използвана в последствие за създаване на национална целогодишна кампания.

Цел

Целта на проекта е да стимулира кръводаряването сред младите хора, намалявайки недостига от кръв на национално ниво. Редовното кръводаряване ограничава черния пазар за търговия с кръв, подобрява здравеопазването и животоспасяването. “Дари кръв, вземи билет” е пилотен проект за град Варна, който предвижда 250 кръводарявания от млади кръводарители 18г.-35 г. в периода август - октомври 2017 г. в града. Бройката е резултат на анализ на нуждите на регионално ниво от кръводаряване за 2016 г. За да се реализира целта, е необходимо да се повиши информираността на хората и тяхната съпричастност. Това ще се постигне чрез предаване на посланията от разпознаваеми лица от киното, телевизията, културата и спорта. Допълнителен стимул за участие в кампанията е получаването на безплатни билети за събития.
Пилотния проект във Варна ще прерастне в национална кампания в партньорство с институции (Национален център по трансфузионна хематология), бизнес (киноразпространители, медии), културни организации и известни личности. По време на проекта 15 нови доброволци ще бъдат обучени (организация на кампании, ПР и Маркетинг, психология, комуникация, лидерски умения), като 5 от тях са от уязвима среда. Обучението и участието им в реализиране на пилотната кампания, както и участието им в създаването на национална такава, ще допринесе за тяхното социално включване и професионална подготовка.

Други проекти от тази категория

Close
Close