ВЕТРОХОДНА ШКОЛА ВАРНА

ВЕТРОХОДНА ШКОЛА ВАРНА

Резюме

Младежи ще разработят и презентират търговски спортно-туристически продукт, насочен към младежката аудитория, представящ Варна като младежка дестинация с приключенски и авантюристичен дух, като град на морските предизвикателства, извън контекста на плажния туризъм. На варненския турстически пазар ще бъде предложен уникален за България продукт, непредлаган до момента – неформално обучение „Курс по ветроходство”. Курсът ще се провежда във Варна, в ЯК„Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, в рамките на десет астрономически часа (2 теория и 8 практика) на борда на спортна ветроходна яхта клас „Konrad 25R”. Курсовете са съботно-неделни или вечерни в дните от понеделник до петък. Организацията и провеждането на дейностите ще бъде поверено на екип от младежи (студенти, ученици и млади професионалисти): ръководител на проекта, координатор пазарна реализация, координатор реклама, шкипер (сертифициран Водач на кораб до 40БТ) и шест помощник-шкипери, членове на ЯК„Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, с практически ветроходни умения, придобити чрез неформално обучение по предходен проект в Клуба. В рамките на проекта помощник-шкиперите ще надградят ветроходните си познания , като преминат професионален курс на обучение като Водачи на кораб до 40БТ и ще повишат квалификациите и конкурентността си на пазара на труда, в област специфична за града ни като морския туристически отрасъл.

Описание

Използвайки материалната база и ресурси на ЯК„Кап.Г.Георгиев” проектният младежки екип ще работи в посока предлагане, реализиране, управление и развитие на предложения маркетингов продукт „Курс по ветроходство”, свързан с обучение и рекреативен туризъм, с цел да го наложи трайно на пазара и да постигне неговата финансова устойчивост във времето. За вътрешния пазар продуктът ще бъде предлаган чрез широка информационна кампания, включваща дигитална реклама в социалните мрежи, кампания с флаери и материали в местни медии. Той ще се предлага и на бизнеса, като обучение на младежки персонал в неформална среда за подобряване работата в екип (прилагаме партньорска декларация от 1-та фирма). На туристическия пазар ветроходно обучение ще се предлага от два големи туроператора, партньори по проекта, чиято таргет група са туристи-младежи, почиващи в близките комплекси. В течение на проекта очакваме да се сключат договори, както и да се привлекат и други партньори от туристическия бранш (прилагаме партньорски декларации). Същевременно ще бъде повишен капацитетът на младежкия екип в сферата на мениджмънта, маркетинга и морската индустрия. Като част от екипа - 6 души млади ветроходци ще придобият необходимата квалификация като професионални шкипери и възможност в бъдещи периоди за допълнителни доходи и кариерно развитие, свързано с предлагания маркетингов продукт. Капацитетът за този сезон на продажби на продукта „Курс по ветроходство”, според предварително разработения график е обучение на 96 младежи, които желаят да закупят предлагания курс (10 от тях ще се обучат безплатно, като доброволци по информационната кампания за раздаване на флаери по проекта). Участниците ще преминат десет часово неформално обучение по практическо ветроходство , под ръководството на професионален шкипер и един обучаващ се помощник-шкипер (от екипа на проекта). Курсът завършва със сертификат за участниците и описание на придобитите умения. Описание на туристическия продукт „Курс по ветроходство”: - Мероприятието ще се провeжда във Варна, с базов център Яхтклуб „Кап.Г.Георгиев-Порт Варна” - В каюткомпанията на клуба ще бъде проведено двучасово теоретично обучение на участниците от квалифициран треньор с дългогодишен опит, завършил НСА”Васил Левски” и квалифициран шкипер – дългогодишен състезател на клуба, с натрупан трудов стаж на яхти по света, с многоезични познания. - Практическите занимания, в рамките на 8 астрономически часа ще се провеждат на спортна яхта „Конрад 25R” (Петерсон), най-масовия у нас монотип и държавен ветроходен клас, с разрешително за плаване за 6 души (двама души екипаж и 4 пасажера/обучаеми). Клубът ще отдели от дейността си и предостави една своя яхта за тези плавания. След сертифицирането на шестте млади шкипери те ще могат да бъдат зачислени към още шест клубни яхти, с които да бъде реализиран търговския продукт. - Плаванията и обученията се извършват от професионален шкипер, с езикови познания (немски, английски и руски), подпомогнат от стажуващ шкипер от екипа на проекта (младежите ще помагат на ротационен принцип). - На участниците ще бъдат предоставени спасителни жилетки. Яхтата ще бъде оборудвана със спасителни средства съгласно всички изисквания на ИА„МА”. - За всички участници в курса, както и за екипа на проекта, ще бъдат сключвани застраховки живот; обучаемите ще попълват и специални декларации за информираност, изготвяни в офиса на клуба, и ще бъдат вписвани в корабния дневник. - „Курсът по ветроходство” ще се осъществява в периода 24 юли – 15 октомври 2017 (12 седмци), през уикендите (2 дни*5 часа) и късно следобед в работните дни (5 дни*2 часа), което означава максимален брой от 96 обучени младежи за периода, 10 от тях – безплатно (доброволците в рекламната кампания на проекта). - Цената на обучението ще бъде промоционална за клиенти от 15 до 35 години: 7лв. на час, т.е. 70лв за целия курс (при цена на подобен курс в Европа средно 45€/час). Очакваният максимален приход (при 86 платени участници) е 6020лв., което ще обезпечи финансовото участие от други източници в бюджета на проекта.

Цел

Проектът цели да подмлади състава на професионално сертифицираните шкипери и ветроходните екипажи, които ползват наличните килови яхти към Клуба за спорт и туризъм, като същевременно обезпечи сигурността и регламентирания достъп до яхтите за по-широко обществено ползване и създаде по-устойчива среда за развитие на киловото ветроходство сред младите хора в града, като им позволи да практикуват един иначе скъпо струващ спорт и създаде по-голяма младежка общност в клуба. Проектът цели също да предложи и тества адекватен и конкурентен на външните пазари ветроходен продукт, който да обезпечи устойчивото развитие на киловото ветроходство и базата към Клуба, като същевременно осигури и възможност за препитание на младите хора, занимаващи се с ветроходство и предложи нови модели за развитие на развлекателната морска индустрия. За да популяризира ветроходния спорт като част от градската среда, проект „Ветроходна школа Варна” ще работи в две насоки: - Неформално обучение на екип от младежи в браншовете на мениджмънта, маркетинга и морския спорт и квалифициране на 6 младежи в професионалната категория Водач на кораб до 40БТ; Създаване на благоприятана среда и възможност за тяхното последващо кариерно развитие; - Разработване на иновативен търговски морски продукт, непредлаган до момента в страната, насочен към туристическия и местния пазар, за спортни занимания на открито.

Други проекти от тази категория

Close
Close