Варна транСпирит

Варна транСпирит

Резюме

Проект „Варна транСпирит“ на Фондация „Европейско бъдеще“ в партньорство с Международната федерация на транспортните работници (ITF) ще допринесе за укрепването на връзките между млади професионалисти от транспорта и ще им помогне да очертаят параметрите на своето бъдеще в него. В рамките на „Варна – Европейска младежка столица 2017“ млади членове и симпатизанти на ITF от Варна ще посрещнат свои колеги и връстници от Европа и света в периода 11 -16 август, за да проведат конференция и работилници за различните сектори - воден, въздушен и сухопътен транспорт и да обсъдят тенденциите и възможностите за професионално развитие за младите хора. Всяка от тях ще произведе насоки за бъдещи действия на национално, европейско и глобално ниво. Те ще бъдат популяризирани чрез социалните мрежи и уебсайтовете на професионалните организации. Ще бъде изготвен и инфофилм. Паралелно ще се проведат инициативи за отбелязването на 12 август – Международен ден на младежта и 15 август – Деня на Варна. Младите домакини ще организират и проведат туристическа обиколка на града с цел популяризирането му сред техните колеги и привличането им за следващи събития във Варна. Общият брой на участниците ще бъде 107, гостите от чужбина ще бъдат не по-малко от 10%. Възрастта им ще бъде до 35 години.

Описание

Основното, което дава дух на един град, са неговите млади хора. Те го отварят към света и правят така, че името му да се чува дори на непознати езици и в непознати краища на света. Младите професионалисти са начело в това отношение. Това особено се отнася за транспортните работници. Често те първи създават представата за техния град и тяхната страна. Варна познава силата на това общуване. Моряците и пристанищните работници например й дават лице пред света още от древността. Днешните обединени транспортни работници посрещнаха свои колеги от 112 страни през 2014г. в София на 43-тия конгрес на Международната федерация на транспортните работници (www.itfglobal.org). Младежкият комитет на Съюза на транспортните синдикати в България (www.stsb.bg) организира редица знакови инициативи, които продължават и до днес. Младите хора заслужиха място и признание на европейската и световна сцена (виж линка). Сега, благодарение на „Варна – Европейска младежка столица 2017“, младежите от Варна могат да представят и своя град. В рамките на проект „Варна транСпирит“ те ще обсъдят бъдещето на своите професии и перспективите за младите хора в тях; начините транспортната услуга да става все по-качествена чрез техните знания, умения и мотивация, което да им гарантира заетост и развитие. Ще анализират предизвикателствата и ще потърсят иновативни социални политики на работното място, които да им осигурят подкрепа и да ги задържат в сектора, в страната и града. Транспортът е един от най-динамично развиващите се сектори и навлизането на новите технологии, автоматизацията и дигитализацията поставят пред заетите в тях нови предизвикателства. Образованието и обучението, получени на начален етап, вече не са достатъчни за гарантиране на професионалното им бъдеще. Новите умения в професионалната област обаче трябва да вървят ръка за ръка със социални иновации, които да им дават достъп до тях. Така например нуждата от повишаване на квалификацията изисква и умения за формулиране и договаряне на стратегии за адекватно последващо обучение на работното място. Възможностите за организация на труда и съвместяване на работа и личен живот също е важен въпрос за младите хора. Още по-труден е той за транспортния сектор поради нестандартното работно време. Същевременно възможностите за гъвкави графици са по-големи, а това е един от решаващите фактори за женската заетост. Нейното повишаване в традиционно „мъжкия“ сектор на транспорта е цел на инициативата на ЕК и лично на комисаря по транспорта Виолета Булц „Жените в транспорта“, в която СТСБ и младите транспортни работници вземат дейно участие през Европейската транспортна федерация (ЕТФ), регионален представител на Международната федерация на транспортните работници. Ето такива отговори на важни за бъдещето им въпроси ще търсят младите транспортни работници през периода 11-16 август в младежка конференция и поредица от работилници за различните сектори на транспорта – въздушен, воден и сухопътен. Представители и на трите вида транспорт от Варна ще вземат участие като домакини. Младите мъже и жени ще представят на своите връстници и красотата на своя град, за да накарат гостите си да се върнат отново. Ще имат възможност също да се включат със свои инициативи в отбелязването на 12 август – Международния ден на младежта, и 15 август – Деня на града, с което ще създадат емоционална връзка и ще направят Варна истинска европейска столица, позната и обичана от младите хора в целия транспортен свят.

Цел

Основната цел на проекта „Варна транСпирит“ е да създаде среда и практическа възможност за млади професионалисти от транспортния сектор да повишат своя капацитет в генерирането на идеи за социални иновации и политики, които водят до повишаване привлекателността на сектора и възможностите за младите хора в него чрез сътрудничество и обмен на практически опит със свои връстници и колеги от Европейската и Международната федерация на транспортните работници. • Специфична цел на проекта е да се направи връзката между глобалните социални политики и локалното иновационно прилагане за постигане на по-добри перспективи за развитие пред младите хора на местния пазар на труда. • Да се обсъдят чужди добри практики и да се генерират идеи за тяхното адаптирано прилагане, включително за нововъзникващи професии и умения. • Да се представят наши добри практики в социалния диалог пред международна публика - част от една устойчива общност , като пример за подобряване на кариерното развитие и работната среда във всички основни видове транспорт – воден, въздушен и сухопътен. Част от тях са иновационните политики за равенство между половете на работното място, с които България заслужено се гордее. • Да се формулират насоки за действия на национално, европейско и световно ниво. • Да се популяризира Варна като място за международни младежки събития

Други проекти от тази категория

Close
Close