Работилница за изграждане Музей на Шоколада

Работилница за изграждане Музей на Шоколада

Резюме

Проекта цели да създаде работилница водена от известния български шеф Ради Стамболов и известен шеф от чужбина, в която да се изработят шоколадови реплики на известни личности по модела на музеите мадам Тюсо. В работилницата може да участват множество младежи и да добият знания в правенето на шоколадово изкуство.

Описание

Повечето музеи на шоколада представят историята му и процеса на неговото правене. С този проект ние целим да привлечем вниманието на гражданите и да включим младите в създаването на интерактивен музей на шоколада, единствен по рода си в Европа. Място където стените са от шоколад и се ядат, където има склуптури на известни личности от шоколад, където има escape зала от шоколад, където човек може да взаимодейства / играе с всяка част на музея. В рамките на допустимото финансиране може да се започне с създаване на капацитет у младите и да се създадът първите 8 фигури, които да запълнят това ново място. След откриването на фигурите с такса за гражданите, събраните средства ще се използват за ремонт на помещение от 400 кв.м. с климатизация и подходяща температура и влажнот, което да се превърне в музея на шоколада във Варна и същевременно работилница за нови шоколадови иновации като шоколадови CD-та, апове и т.н.

Цел

Да се направят първите 8 фигури за музей на шоколада във Варна и да се обучат младежи в процеса за постигане на устойчивост.

Други проекти от тази категория

Close
Close