Лятна академия "Inno Fashion"

Лятна академия "Inno Fashion"

Резюме

Лятна академия "Inno Fashion" е създадена в подкрепа на млади дизайнери, с цел да насърчи и развие техните умения, да надгради практическите им знания и да ги подпомогне по пътя на изграждането им като млади предприемачи. В рамките на организирани информационни срещи младежите ще осъществят връзки с представители на бизнеса, от които да придобият реална представа за състоянието и потребностите им от млади специалисти, както и възможностите, които предоставят за кариерно развитие. Младежите ще вземат участие в лятната академия "Inno Fashion" с менторска програма "5x5 - В подкрепа на млади дизайнери". Също така ще преминат петдневен обучителен курс на тема: "Как една идея от творческа се превръща в бизнес идея?". За участниците ще бъде организирана творческа работилница, по-време на която те ще имат възможността да изработят част от творческите си идеи. Творческата работилница ще се провежда в партниращи фирми за производство на облекло, където младежите ще имат възможност да работят в реална производствена среда и да проследят цялостния процес на изработване на модела. Работилницата ще даде на младежите така необходимите практически знания, които не могат да се придобият в учебния процес в училищата или университетите. Творческата работилница ще бъде последвана от изложба на облеклата и аксесоарите.

Описание

Лятна академия "Inno Fashion" е проект насочен към развитието и изграждането на професионалните качества на младежите с интереси в сферата на модния дизайн. С цел запознаване с очакванията и потребностите на бизнеса от млади специалисти ще се организират информационни срещи за кариерно развитие в областта на модата. На срещите ще бъдат поканени представители на модната индустрия, които реализират на пазара различен шивашки продукт. На срещите ще бъдат идентифицирани нуждите на младежите и техните нагласи за професионално развитие. Във втория етап на проекта ще бъде организирано обучение на тема "Как една идея от творческа се превръща в бизнес идея?", чрез което младежите ще надградят своите теоретични знания в областта на предприемачеството. В рамките на обучението участниците ще се запознаят с възможността за стартиране на собствен бизнес, начините за финансиране на своите бизнес идеи, проучване на пазара, изработване на успешен бизнес план, изграждане на успешна маркетингова стратегия и други. В резултат от преминатия курс младежите ще имат възможността да добият предприемачески умения за разпознаване на бизнес възможностите, да подобрят уменията си за презентиране на своята бизнес идея и да се реализират успешно на пазара на труда. В основата на проекта е заложена менторска програма "5x5 - В подкрепа на млади дизайнери" на Варна и региона. Менторската програма е успешно прилагана по време на един от най-големите форуми на модата в Италия AltaRomaAltaModa. Менторската програма е доказателство за това, че подкрепата на новите поколения млади дизайнери служи като полезен инструмент за подпомагане на развиващите се професионалсти, които в този случай са наставлявани от добре утвърдени и успешни таланти. Тя е уникален формат, в който историите на успеха от миналото се използват като средство за насърчаване и стимулиране на растежа на следващото поколение модни дизайнери. Младежите включени в дейността ще бъдат наставлявани от вече утвърдили се успешни личности в областта на модата, които ще споделят своята практика, опит и развитие. Всеки ментор използвайки най-новите и актуални техники и методи в модния дизайн, ще работи с пет младежа, преминавайки през всички процеси на изработване на даден продукт – проектиране и модна илюстрация, конструиране, технология на изработване, аксесоари, имидж студио и не на последно място презентиране на готовия продукт. Моделните разработки създадени по време на менторската програма ще бъдат изработени по време на организираната творческа работилница. Младежите ще имат възможността да приложат придобитите знания и умения на практика, да придобият умения за работа в екип, да развият креативността си, социалните и комуникативни умения. Творческата работилница ще се провежда в партниращи фирми за производство на облекло и в базата на ЦПО „Богоя”, където младежите ще имат възможност да работят в реална производствена среда и да проследят цялостния процес на изработване на модела. Работилницата ще даде на младежите така необходимите практически знания, които не могат да се придобият в учебния процес в училищата или университетите. Практическите знания придобити по време на участието им в производствения процес, ще подпомогнат младите дизайнери да отговорят адекватно на нуждите от специалисти в модния бизнес. Изработените изделия ще бъдат представени на изложба, която ще бъде достъпна за жителите и гостите на град Варна, като част от календара на "Варна - Европейска младежка столица". По този начин, талантливите дизайнери имат възможност да проправят свои "пътеки" за професионално развитие в среда, съчетаваща статичността на изложба и емоционално наситената атмосфера на шоурум. Посетителите на изложбата ще могат да видят, докоснат и проучат еволюцията на идеите, преминаващи от аксесоарите през дрехите до бижутата, което ще демонстрира точно до каква степен творчество се регенерира, за да се превърне в цикъл от иновативни предложения, даващ възможност на участващите да израстват и да станат дизайнерите на утрешния ден.

Цел

Целта на проект Лятна академия "Иновативна мода" е да подпомогне младите дизайнери да се представят и реализират на пазара на труда, показвайки им характерните особености на модния бизнес. Чрез мотивиране и надграждане на знанията на младежите, подкрепа за реализация на творческите им идеи, развитие на меките и предприемаческите им умения, те ще имат възможността да израстнат като успешни дизайнери на утрешния ден.

Други проекти от тази категория

Close
Close