In love with Varna

In love with Varna

Резюме

Втората част на проекта Get involved, fall in love with Varna - IN LOVE WITH VARNA, продължава заложената в първия проект цел да стимулира младежите към активно включване към разрешаване на предизвикателствата на градската среда. Въображаемата разходка из града припомня за онези неща, които изграждат цялостното усещане за града, но и напомня, че не всичко е точно така както би ни се искало. Поставени от една и съща страна на проблема, сформирането на мозъчен тръст между младежи, жители на определени зони, експерти и управляващи цели генерирането на иновативни решения за градската среда. Провеждането на поредица от игрови събития с настолни игри и вариант на игра на открито целят да направят комуникацията между различните групи по-конструктивна, а работилницата за генериране на идеи за приложение на геймификацията при реализиране на бъдещи инициативи и онлайн платформата, създават предпоставки проектът да допринесе за реални резултати, плод на съвместните усилия на заинтересованите страни.

Описание

Проектът е втора част и продължение на проекта Get involved, fall in love with Varna, и цели мултиплициране на общия ефект от двата проекта този път чрез даването на възможност на широк кръг от младежи да допринесат за генерирането на иновативни решения посредством включването в мозъчни тръстове между представители на различни социални групи и експерти и лица, взимащи решения за превеждането на местни, национални и европейски политики в непринудения диалог, който поредица от игри в човешки мащаб и настолни игри, ще предоставят. Проектът предвижда плавния преход между участието в игра и влизането в диалог за генериране на идеи за разрешаване на съществуващи проблеми и предизвикателства в градската среда и в отношението на хората към нея. Ключово за успехът на събитията е именно създаването на неформална комуникация и премахване на бариерите, които са неразделна част от формалните форми на комуникация с институциите. Форматът разчита на споделянето и откриването на съмишленици както между представители на различни групи, така и обединението в полза на разрешаването на общ проблем, на хора, обитаващи даден район. Акцентът при провеждане на събитията ще бъде поставен най-вече връху развитието на Таляна като артистично градско пространство така, а собствениците на имоти и бизнес и живущите в района да могат да са активна част при генерирането на възможни решения и идеи за реализация в квартала. Самото генериране на идеи и ангажираност ще бъде реализирано посредством провеждането на поредица от събития, на които ще бъдат поканени за участие представители на местната, националната и европейските власти, а обсъжданите на срещата проблеми и идеите, родени в хода на събитията ще бъдат обобщени и доразвити в конкретни модели за геймификация в градската среда и включени в двуезична електронна книга, част от проекта. За да може информацията да бъде достъпна и отворена за допълване от по-широк кръг хора, ще бъде изградена онлайн платформа, която ще продължи да съществува и да се използва и след приключване на проекта.

Цел

Да използва геймификацията като иновативен подход, при който вътрешната мотивация за предприемана на действие, създадена благодарение на игрови механизми, да бъде използвана при разрешаването на социални казуси, свързани с градската среда, разпределянето на отговорностите и ролите между институциите и гражданите при разрешаване на проблеми от различно естество - от механизми за сигнализиране на определени проблеми, създаване на съвместни инициативи, които да направят средата по-привлекателна и приятна, наситена с повече младежки и артистични пространства, стимулиране на отговорно гражданско отношение и се достигне до съвместни решения по отношение на по-големи и устройствени въпроси и проблеми, свързани с регионалното развитие в по-дългосрочен план, да бъде създадена предпоставка за конструктивен и добронамерен диалог и устойчива платформа за комуникация между институциите, от които зависи вземането на решения за провеждане на местни, национални и европейски политики относно градското развитие и ролята на гражданите.

Други проекти от тази категория

Close
Close