Развитие чрез игра

Развитие чрез игра

Резюме

„Развитие чрез игра“ е социален проект, целта на който е да подпомогне на младежите от рисковите групи да се социализират, както и да развие комуникационните умения на младежите в града. Постоянното влияние на дигиталните устройства са намалили възможността за развитие на така наречените „меки умения“.Проектът цели да развие една среда, която не е толкова популярна за България. Поредица от мероприятия с финално събитие - двудневен фестивал на настолните игри, ще се реализират, като първите четири ще се проведат при партньорите ни от „Няма Невъзможни Неща“ и на места като Кофража, Социална Чайна, Морска градина. Фестивалът представлява двудневни дейности, лекции и работилници, ще запознае обществото със сферата на настолните игри, която в момента е един добър начин за социализация извън дигиталните мрежи и възможност за контакт очи в очи. Участниците ще могат да избират дали да играят, дали да слушат лекция изнесена от хора от бранша или да участват в различни работилници, като това ще им подпомогне да се отпуснат в една нова среда, да се социализират с хора от различни възрасти и групи, а дори и възможност за кариера. Всеки ще развие умения като логика, интуиция, дедукция, да се социализира и ще може да развие креативност.

Описание

Проектът съдържа серия от дейности, които целят да въвлекат възможно най-висок брой младежи в дейностите му. Затова ще се започне с процес по набиране на доброволци в Маркетинг и Логистика. След това набраните екипи ще бъдат обучени и ще започне работата им. Онлайн промоцията ще започне в края на юни. Предвижда се да има пет събития, които ще започнат последната седмица на юли месец като всяко от тях ще бъде проведено на ключово място в града, където може да достигне целевите групи на проекта. В Социалната чайна, при фондация “Няма Невъзможни Неща” на сцена “Кофража” и в Морската градина. Финалното събитие, което е фестивалът ще бъде двудневен, като дейностите по него започват с рекламната кампания, онлайн и офлайн, подписване на договори за партньорства, чиито преговори са вече започнати. Към община Варна вече са пуснати заявления за отпускане на терени , което улеснява работата на екипа и подсигурява мястото на провеждане. Всички дейности заемат период от три месеца. Работата по фестивала включва освен масивна рекламна кампания, а и уреждане на маси, столове, щандове и канцеларски материали, нужни за провеждането му. В деня преди голямото събитие логистичния екип ще подреди мястото на провеждане, ще бъдат посрещнати всички партньори, които не са от града и ще бъдат заведени до хотела им, също и до мястото на провеждане, като ще им бъде проведен инструктаж и ще им бъдат дадени указания. В деня на фестивала всички екипи ще се грижат за провеждането на събитието. Ще има доброволци, които ще отговарят за обясняване на игри, насочване на посетителите, разпределение на екипите по групи за работилниците, извършване на статистика за посетителите. Вторият ден на фестивала ще повтори дейностите от първия ден. След фестивала ще се направят нужните отчети и ще се предадат на Община Варна. След проекта екипа ще работи по устойчивостта му, като се планират и организират събития след него.

Цел

Проектът има за цел да развие младите хора във Варна и да разгърне качества, които трудно се отключват в друга среда, а именно излизане от комфортната зона, възможност за запознанства извън Интернет и придобиване на нови умения. Младежите имат възможност да развият качества като интуиция, логика, дедукция, социализация и креативност. Проектът цели да извади хората от сегашния дигитален, изпълнен с технологии свят и да накара гостите на събитията да прекарват повече време в комуникация по между си. Младежите от рисковите групи ще подобрят комуникационните си умения и ще се социализират в обществото. Чрез различните лекционни панели всеки ще има възможност да придобие умения в създаването на настолни игри, както и реализирането им в бизнес. Работилницата ще има състезателен характер.Победителите ще бъдат наградени с възможност за издаване и популяризация на създадената от тях игра, която ще бъде разпространявана във “Varna Games”. Предвидени са гост-лектори - създатели и художници на игри, които ще покажат, че превръщането на идеята в реалност е напълно възможно. Различните активности ще дадат възможност за осъзнаване, че всяко едно пространство може да бъде интерактивно и дори всекидневната рутина не е пречка. Целта на проекта е да помогне за интеграцията на младежите, които са социално слаби, принадлежат към малцинства, имат здравни проблеми и на младежи с увреждания да се социализират в обществото и да подобрят комуникационните си умения.

Други проекти от тази категория

Close
Close