ПАВИЛИОН НА ЗНАНИЕТО И МЛАДЕЖКА КРЕАТИВНОСТ

ПАВИЛИОН НА ЗНАНИЕТО И МЛАДЕЖКА КРЕАТИВНОСТ

Резюме

Проекта "ПАВИЛИОН НА ЗНАНИЕТО И МЛАДЕЖКАТА КРЕАТИВНОСТ" цели създаване на алтернативно пространство в градска среда за творчество и познание в областта на визуалните и танцовите изкуства, в което младите хора ще творят и експериментират в различни зони за работилници и комуникация. Предвидени са демонстрации, работилници и съвместни дейности, в които младите хора ще се обучават създавайки изкуство и дизайн с различни изразни средства и медии. Ще имат възможност да се експериментират идеи и форми, реализират проекти- живописни, графични, фотографски, танцови, приложни и пластични, и да участват в конкурси. Ще се създадат две общи продукции – динамична скулптура и абстрактно живописна инсталация. Идеята е и чрез изкуство и креативни дейности в градска и неформална среда да се въздейства върху младите професионалисти- студенти и ученици, младежи които желаят да разкрият своя потенциал и такива отхвърлени от обществото или безработни. Така чрез различните работилници в различни направления: рисуване, живопис, моден дизайн, фотография, пластични изкуства, танци и стайлинг, те ще открият своя потенциал чрез менторство от професионалисти и комуникация с по-опитни младежи. Реализираният проект ще информира обществеността и младите за възможностите на креативните и културни индустрии, като възможни кариери и ще разпространи идеите за инициативност и предприемаческо мислене.

Описание

Проекта "ПАВИЛИОН НА ЗНАНИЕТО И МЛАДЕЖКАТА КРЕАТИВНОСТ" е иницииран от студентите и Студентски съвет във ВСУ „Черноризец Храбър“, които вече са участвали в различни инициативи и проекти свързани с младежта, културата, изкуствата и Варна. Идеята обединява студенти и преподаватели от ВСУ, които вярват в идеята за предоставяне на възможности и опит на младежи с неравни възможности, за да развият знания, умения и компетенции, за да станат пълноправни членове на обществото. Проекта е многопосочен: • цели свързване на идеи, хора и пространства, • има социален и образователен характер, • събира формалното и неформалното образование, • свързва хора от различни възрасти и компетенции, • развива връзки между различни сектори и младежи, • утвърждава креативността като двигател на иновации. Проекта е създаден, за да покаже че всички хора притежават естествена креативност и тя може да се развива. Проекта „ПАВИЛИОН НА ЗНАНИЕТО И МЛАДЕЖКАТА КРЕАТИВНОСТ“, цели създаване на алтернативно пространство в градска среда за творчество и познание в областта на визуалните и танцовите изкуства, в което младите хора ще творят и експериментират в различни зони за работилници и комуникация. В проекта са предвидени демонстрации, работилници и съвместни дейности, в които младите хора ще се обучават създавайки изкуство и дизайн с различни изразни средства и медии. Ще имат възможност да се експериментират идеи и форми, реализират проекти- живописни, графични, фотографски, танцови, приложни и пластични, и да участват в конкурси. Ще се създадат две общи продукции – динамична скулптура и абстрактно живописна инсталация. Представители на различни бизнес сектори /партньори/ ще предоставят подходящи материали за използването им в текущия проект както и бъдещите дейности на участниците. Идеята е и чрез изкуство и креативни дейности в градска и неформална среда да се въздейства върху младите професионалисти- студенти и ученици, младежи които желаят да разкрият своя потенциал и такива отхвърлени от обществото или безработни. Така чрез различните работилници, те ще открият своя потенциал чрез менторство от професионалисти и комуникация с по-опитни младежи. Ще разберат за различните възможности за обучение и развитие в креативните индустрии. В Първата фаза на проекта, участниците ще разработват дейностите и проучват бъдещият им ефект върху младежите и тях самите както и следващите инициативи. В работилниците ще бъдат поканени да се включат различни формални и неформални групи младежи. Освен тях, дейностите и пространството на Павилиона ще станат привлекателно място и за случайно преминаващи граждани и гости на града провокирани от проекта. Много хора ще се докоснат до различните изкуства, посещавайки пространството на павилиона, дейностите и резултатите във виртуална среда. Участниците ще разпространяват идеите, знанията и уменията получени по време на проекта при последващи лични предприемачески инициативи и при реализацията на пазара на труда. Дейностите- работилници, съвмести проекти и конкурси, ще дадат възможност на студенти, ученици и младежи, младежи в неравностойно положение и безработни да експериментират и създават свои творби в различни направления: рисуване, живопис, моден дизайн, фотография, пластични изкуства, танци и стайлинг. В неформална среда, участниците ще се поощряват да развиват творческите си заложби, креативните си умения и дизайн мислене. Стимулиращата градска среда и младежкия ентусиазъм на участниците, предразполага за експериментиране и публичност на заложбите на включилите се в работилниците. Така всички докоснали се до идеите на проекта, ще бъдат мотивирани за бъдещи обучения и ориентирани към нови професии и отворени за нови форми на обучение в различна среда. Реализираният проект ще информира обществеността и младите за възможностите на креативните и културни индустрии, като възможни кариери и ще разпространи идеите за инициативност и предприемаческо мислене. Развиването на социални умения, междуличностни и комуникативни умения е една от подцелите на проекта и ускорява приобщаването на различни младежки общности и групи към идеята: ВАРНА НА МЛАДИТЕ и гарантира по- бърза адаптация и реализация на пазара на труда.

Цел

"ПАВИЛИОН НА ЗНАНИЕТО И МЛАДЕЖКАТА КРЕАТИВНОСТ"– цели развиване на умения и таланти, създаване на капацитет, предприемачески инициативи и индивидуални кариери на младежи чрез развитие на креативността. Проекта цели създаване на алтернативно пространство в градска среда за творчество и познание в областта на визуалните и танцовите изкуства. Под целите са: • Даване на възможност на студенти, ученици и младежи , младежи в неравностойно положение и безработни да експериментират и създават свои творби в различни направления; • Да се поощрят и развият творческите заложби у младите, креативни умения и дизайн мислене; • Предоставяне на среда за експериментиране и публичност на техните заложби в градска среда; • Мотивиране за обучения в нови професии във формално и неформално обучение; • Информиране на обществеността и младите за възможностите на креативните и културни индустрии, като възможни кариери; • Приобщаване на различни младежки общности и групи към идеята: ВАРНА НА , и развиване на връзки между младежите, участниците в проекта и партньорите; • Откриване на таланти и способности, и кариерно ориентиране; • Обучения чрез менторство и взаимопомощ при бъдещи инициативи; • Подготвяне на младежите за новите професии на бъдещето; • Развиване на меки и предприемачески умения чрез неформално обучение; • Популяризиране на изкуствата и образованието.

Други проекти от тази категория

Close
Close