Иновирай Варна

Иновирай Варна

Резюме

"Иновирай Варна" ще утвърди облика на Варна като привлекателен туристически град за туристите с помощта на платформа за туристически маршрути и подобряване на градските зони с иновативни идеи на младежи. В съчетание с менторство, информационни технологии и добри практики вкключените участници ще създадат общност от новаторска среда, която да развие градски зони и да постигне видимост на европейско равнище.

Описание

"Иновирай Варна" ще създаде възможност градът ни да бъде притегателен център за туристите и младежите от града. В платформата ще има възможност в зависимост от локацията на посетителите да бъде изготвен индивидуален маршрут за посещение на туристически обекти и за добавяне на отзиви и препоръки за посещение на града ни. Младежите ще могат да се включат в работилница "Иновирай Варна", където да обсъждат и работят върху идеи, които да създадат привлекателнa визия на града ни като атрактивна дестинация за посещение. По време на работилницата ще бъдат споделени и добри практики за моделиране на градска среда чрез компютърните технологии.

Цел

"Иновирай Варна" е насочен към подобряване на градската среда чрез платформата TourGuideVarna, която ще създава туристически маршрути и привлекателен туристически дизайн на пространства от младежи.

Други проекти от тази категория

Close
Close