Младежка академия "Електроника, микроконтролери и роботика"

Младежка академия "Електроника, микроконтролери и роботика"

Резюме

С реализацията на проекта ще се създаде академия, в която ще се обучават младите хора на практическото приложение на различни електронни системи, принципа на работа на микроконтролерите, програмирането им и въведение в роботиката. Микроконтролерите се използват в почти всяко електронно устройство днес (например дистанционни управления, офис машини, домашни уреди, електроинструменти, играчки, контролни системи в автомобилите и др.). Потребителската електроника е изключително бързо развиващ се сегмент от пазара. Ето защо представеният проект има за цел да запознае младежите с възможностите, основните принципи на работа и използване на микроконтролерите. Познанията в тази област дават възможност за по-добро разбиране работата на всяко електронно устройство, както и разработване на ново собствено такова. Обученията ще подготвят младежите за бъдещото им професионално развитие.

Описание

Проектът цели създаването на младежка академия " Електроника, микроконтролери и роботика", която ще дава уникални познания на бъдещите млади професионалисти, които ще им помогнат за кариерното им развитие и увеличат предприемаческите им възможности. Реализирането на проекта ще се осъществи благодарение на професионалните познания и възможности на преподаватели, които също са в младежка възраст и вече имат практически опит в областта. За реализиране на практическите модули от обученията ще се използват и представители на различни IT компании. За изпълнение на проекта се използват три помещения в сградата на читалище "Македония 2005", които ще се оборудват за изпълнение на поставената цел. Всеки обучителен курс завършва с реализирането на няколко практически задачи, които ще дадат възможност на младите хора да разберат и приложат основните принципи на микроконтролерите, програмирането им, реализиране на макети от роботиката и приложението им в практиката. Благодарение на тези обучения младите хора не само ще увеличат познанията си в гореспоменатите области, но и повишават по уникален начин капацитета си за разработване на бъдещи проекти и реализирайки на новаторски такива. След завършване на обучението се получава сертификат.

Цел

Създаване на академия, в която се подготвят младите хора за професиите на бъдещето, свързани с новите технологии. Обученията ще са насочени към електрониката, микроконтролерите и роботиката, области, които не са включени в учебния материал. Познанията в тези области дават възможност за по-добро разбиране работата на всяко електронно устройство, както и разработване на ново собствено такова.

Други проекти от тази категория

Close
Close