Отворени данни за умни градове

Отворени данни за умни градове

Резюме

Проектът се осъществява в партньорство от ИКТ Клъстер – Варна и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ . В рамките на проекта съвместно ще работят студенти от различни професионални направления, основно архитектура, дизайн и компютърни науки, като ще бъдат осъществени четири основни дейности под ръководството на експерти и ментори: - Създаване на отворена база данни на сайта на Община Варна с информация за недвижими културни ценности и други известни сгради на територията на града. На базата на тези данни (и като илюстрация на възможностите за използване на отворени данни) ще бъде създадена интерактивна карта на тези описаните обекти; - Провеждане на семинар за същността и използването на отворени данни, технологиите за съхранение и достъп и възможности за създаване на smart приложения за ученици и студенти; - Национално студентско състезание по извличане на данни QUERYADA; - Създаване на предложения за ревитализиране на фасади на сгради от обществен интерес - общинска собственост. Потенциални обекти са: Районно управление на КАТ, Делфинариум, Автогара, Терминал на Морска гара, Кметство район „Приморски“, Стоматология, Куклен театър.

Описание

Реализацията на концепцията за умните градове е тясно свързана с възможността за използване на отворени (публично достъпни) данни от различен характер и обект на обществен интерес. Тези данни може да са много разнородни като например разписание на градския транспорт, местонахождение и работно време на музеите или други важни обекти, сключени договори по обществени поръчки и т.н. Когато тези данни са налични и свободни за употреба те могат да бъдат използвани за разработката на множество приложения за мобилни телефони и други устройства. В рамките на проекта съвместно ще работят студенти от различни професионални направления, основно архитектура и компютърни науки, като ще бъдат осъществени три основни дейности: - Създаване на отворена база данни на сайта на Община Варна с информация за недвижимите културни ценности и други известни сгради на територията на града. Ще бъде създадена интерактивна онлайн карта на описаните обекти, като илюстрация на възможностите за използване на отворени данни. На картата на гр. Варна ще бъдат посочени местата на тези сгради, със снимка и важна информация за тях. Базата данни ще бъде допълвана и обогатявана впоследствие с все повече обекти (включително и представители на модерната архитектура). По този начин ще бъде популяризирано архитектурното наследство на града. Базата данни ще може да бъде използвана и от други разработчици за приложения, свързани с туризма, градоустройството, опазване на архитектурното наследство и др.В реализацията на дейността ще бъдат включени доброволци – студенти по архитектура и компютърни науки, които ще опишат и заснемат избраните с помощта на експерти обекти, ще разработят софтуер на интерактивна карта на обектите, която да публикуват на сайта на Община Варна, както и отворена база данни, която да позволи използването на събраната информация за други цели; - Провеждане на семинар за същността и използването на отворени данни, технологиите за съхранение и достъп и възможности за създаване на smart приложения за ученици и студенти. По време на семинара освен лекции на експерти, студенти, участвали в мобилност по програма Ерьзъм+ ще споделят практики за свободно публикуване и използване на данни от други европейски градове и ще покажат разработени от тях мобилни приложения и други ИТ решения. Семинарът е отворен за всички младежи, заинтересовани от темата, които искат да придобият повече знания; - Национално студентско състезание по извличане на данни QUERYADA, насочено към млади професионалисти в областта на компютърните науки, което ще се проведе за трети пореден път, този път с акцент върху отворените данни. Състезанието се подкрепя от редица български фирми в тази област, както и от един от световните лидери в разработката на софтуерни решения за съхранение и обработка на данни – ORACLE. По време на състезанието студенти от цялата страна решават казуси по проектиране на структурата на база от данни и задачи по извличане на днни от бази със структурирани и със семантични данни по задания, предварително подготвени от журито. В конкретното издание на състезанието състезателната тема ще бъде подготвена с използване на отворени данни. Това е единствено по рода си състезание и форма за изява в България, чиито акцент е обработката на данни. В него ще вземат участие около 40 студента и ученици от цялата страна. - Създаване на предложения за ревитализиране на фасади на сгради от обществен интерес - общинска собственост. Потенциални обекти са: Районно управление на КАТ, Делфинариум, Автогара, Терминал на Морска гара, Кметство район „Приморски“, Стоматология, Куклен театър. В рамките на 5 дневен уъркшоп участниците ще имат възможност да изберат свой обект, да го посетят на място, заснемат и обследват, след което да направят с помощта на ментор едромащабен макет на свое предложение за обновяване на фасадата. В края на уъркшопа екипите представят своите предложения и макети пред жури от изявени архитекти, които да определят победител.

Цел

Основна цел на проекта е повишаване на културата по отношение на използването на отворени данни у младежите, активно поведение по отношение на градската среда и опознаване на недвижимите културни ценности на града.

Други проекти от тази категория

Close
Close