Другите Рок Звезди

Другите Рок Звезди

Резюме

„Другите рок звезди“ е проект на Рокскул.бг, който иска да интегрира и устойчиво музикално развитие в домовете за младежи в неравностойно положение. Основната му идея е да създаде клубове по музика във всеки един от домовете, с които се работи, след което да изгради организационен екип, който да ръководи съответния клуб. За тази цел ще помагат специално назначен ментор от Роскул.бг и психолог, който ще работи с младежите, помагайки им да осъзнаят ползите от това да се занимаваш с музика и как тя може да рефлектира върху тяхното поведения и мироглед. Всеки от младежите в клуба ще получи стипендия за обучение в Рокскул.бг, с която ще може да учи инструмент по желание или пеене. В края на проекта, младежите ще реализират свой собствен концерт, в който ще имат възможност да покажат наученото досега и да се запознаят с други музикални ентусиасти от другите домове.

Описание

„Другите рок звезди“ е проект на Рокскул.бг, който иска да интегрира и устойчиво музикално развитие в домовете за младежи в неравностойно положение. Основната му идея е да създаде клубове по музика във всеки един от домовете, с които се работи, след което да изгради организационен екип, който да ръководи съответния клуб. За тази цел ще помагат специално назначен ментор от Роскул.бг и психолог, който ще работи с младежите, помагайки им да осъзнаят ползите от това да се занимаваш с музика и как тя може да рефлектира върху тяхното поведения и мироглед. Всеки от младежите в клуба ще получи стипендия за обучение в Рокскул.бг, с която ще може да учи инструмент по желание или пеене. В края на проекта, младежите ще реализират свой собствен концерт, в който ще имат възможност да покажат наученото досега и да се запознаят с други музикални ентусиасти от другите домове. В началото ще се проведат обучения на доброволци от варненски училища и университети от професионални ментори, целящи превръщането на самите доброволци в ментори. Идеята на това е да се изгради устойчивост на екип, който да работи с новоизградените клубове по музика във всеки от домовете. Впоследствие, ще се достигне до поне 3 домове за младежи в неравностойно положение, в които ще се изградят клубове по музика, при които трябва да ежеседмични срещи и възможност за открити лекции и уъркшопи. Всеки от клубовете ще работи с ментор и психолог. Във всеки от клубовете ще има поне по 4 лекции от професионалисти в музикални бранш. Всеки член на клубовете ще получи стипендия за стартиране на безплатно музикално образование в Рокскул.бг . В края на проекта ще се проведе и концерт с наученото от младежите в периода на инициативата. Целта на проекта е да се създаде устойчива среда за развитие на музиката сред младежи в неравностойно положение. Много често основна причина за дистанциране на такива младежи е именно липсата на обособена среда и предоставяне на стипендии за развитие и образование. С проект "Другите рок звезди" целим да покажем, че хубавата музика може да идва отвсякъде и трябва да присъства в пространствата за младежи в неравностойно положение.

Цел

Целта на проекта е да се създаде устойчива среда за развитие на музиката сред младежи в неравностойно положение. Много често основна причина за дистанциране на такива младежи е именно липсата на обособена среда и предоставяне на стипендии за развитие и образование. С проект "Другите рок звезди" целим да покажем, че хубавата музика може да идва отвсякъде и трябва да присъства в пространствата за младежи в неравностойно положение.

Други проекти от тази категория

Close
Close