Варна е яка

Варна е яка

Резюме

Проект „Варна е яка” има за цел да провокира и ангажира млади хора да прекарват повече време на открито, да посещават, опознават и популяризират красиви, атрактивни, уникални места и различни събития в гр. Варна като се придвижват с помощта на специално обозначени електрически скутери. На всяко посетено място и/ или събитие, участниците ще се снимат и ще качват в снимки с хаштаг и коментар на създадена за целта интернет страница. В зависимост от събитията, които ще се провеждат във връзка с Варна – Европейска младежка столица ще бъде изготвен график за ползване на скутерите и карти с места, които да бъдат посетени и популяризирани. Реализирането на проекта ще допринесе както за предоставянето на възможност, насърчаване посещаването и споделяне на мнение от млади хора за местата и събитията в град Варна, така и за социалното включване на младежи от уязвима среда, насърчаване развитието на мобилност без автомобили в градска среда и създаване на партньорства между младежи, институциите и бизнеса.

Описание

Проект „Варна е яка” ще се реализира от младежи за младежи на територията на град Варна. Реализирането му ще допринесе за насърчаване развитието на мобилност без автомобили в градска среда сред млади хора и младежи от уязвими групи и провокиране на младите хора да посещават, опознават и популяризират красиви, атрактивни, уникални места и различни събития в гр. Варна. Придвижването до различни места и събития ще става с електрически скутери, обозначени с логото на Варна –Европейска младежка столица и информация за проекта. Ползването на скутерите ще става с предварително записване/ резервация, след провеждане на инструктаж за ползване и безопасно придвижване и в съответствие с изготвен от екипа по проекта график и карта. Участниците ще бъдат придружавани от членове на екипа до избраните от тях места и събитие. На всяко място и събитие ще трябва да се снимат, качат ида се отбележат и напишат коментар на снимката в създадена за целта интернет страница. По този начин ще допринесат за популяризиране на красиви и уникални кътчета, места и събития в гр. Варна.

Цел

Насърчаване развитието на мобилност без автомобили в градска среда сред млади хора и младежи от уязвими групи, посещаване опознаване и популяризиране на красиви, атрактивни, уникални места и различни събития в гр. Варна, и създаване на партньорства, чрез придвижване с помощта на специално обозначени електрически скутери.

Други проекти от тази категория

Close
Close