Startup Summer Camp

Startup Summer Camp

Резюме

Искаме да организираме във Варна 1 седмичен летен лагер за млади предприемачи за устойчиви иновации. Бихме довели около 20-25 чуждестранни предприемачи от цяла Европа с идея за стартиране на компания за "зелена" технология, която да се превърне в бизнес. Тази инициатива е част от програмата "Преходни таланти" на Green ID и искаме тази година да сме във Варна, когато е европейска младежка столица. Проучваме интереса на местната предприемаческа общност в присъединяването към нашия летен лагер "Преходни таланти".

Описание

Пълната програма и описание на проекта можете да намерите на уебсайта, създаден за целите на регистрацията http://transitiontalent.green-ihub.com/summercamp/bulgaria/ Ден 0: Пристигане Пристигане в неделя. Настаняване и неформална среща за добре дошли в на плажната алея. Ден 1: Откриваща сесия - открий България в Beehive и Европейска младежка столица 2017 Иновационни предизвикателства в България> Възможности за устойчив туризъм> инициативи на "Смарт Сити" Обучение по междукултурни умения: свържете се с бизнес в България. Ден 2: Връзката на иновациите с бизнес - Мастър клас по устойчиви иновации. Добри практики за създаване на междукултурни екипи за международен бизнес Ден 3: Lean Startup - Прилагане на този метод към Вашата бизнес идея Lean Canvas за доказване на концепцията; Дизайн Експерименти за бизнес валидация; Посещения на ключови компании и места във Варна; Като част от конференцията присъстващите ще се срещнат с всички останали Startup екосистеми в България вкл. , София, Пловдив и Велико Търново: Ден 4: Кръгла маса: интелигентни градове и устойчив туризъм Среща за съвместно създаване на международно сътрудничество в България "свързване на предприемачите и инициативи за финансиране" Представяйте вашите решения и бизнес идеи на ключови заинтересовани страни във Варна Представяне на млади предприемачи ИКТ приложения за интелигентни градове и устойчив туризъм. B2B matchmaking търси партньори за разработка на софтуер в България и изгражда съвместни инициативи за Холандия. Ден 5: Велико Търново Запознайте се с предприемачи във Велико Търново 18h - 21h Startup автобус заминава за София Connector. Ден 6: София Запознайте се с предприемачи в София 18h - 21h автобус заминава за Пловдив Ден 7: Пловдив Запознайте се с предприемачите в Пловдив 16h отидете до вашата отправна точка във Варна или София

Цел

Да организираме двустранна среща между стартиращи фирми от цяла Европа във Варна с цел обмен на добри практики и идеи. Надяваме се тази среща да стане ежегодна.

Други проекти от тази категория

Close
Close