"Силата на посланието от Варна до Брюксел"

"Силата на посланието от Варна до Брюксел"

Резюме

Проектът се фокусира да обхване младежи, които да бъдат включени в научна конференция, с цел разпространение и популяризиране на титлата "Варна -Европейска младежка столица 2017" на картата на Европа, в сърцето на ЕС Брюксел, където са съсредоточени основните евроинституции. Ангажирането и мотивирането на "посланиците" на Варна на картата е свързано с изграждането на европейски ценности, водещи до социално отговорно поведение на младите хора. Името на проекта „Силата на посланието от Варна до Брюксел” е символ на предизвикателство за представяне на града ни пред чуждестранни студенти на образователна конференция за бъдещите перспективи в психологията.

Описание

Цел

Проектът "Силата на посланието от Варна до Брюксел" има за цел да представи програмата "Варна - Европейска младежка столица 2017" /ЕМС-2017/ на Втората Европейска психоаналитична конференция за университетски студенти в Брюксел. Подцели: 1/Засилване интереса на участниците в конференцията към ЕМС-2017, чрез изграждане на партньорства между организации и младежи от различните държави; 2/ Развитие на визията за бъдещето на младежките столици в Европа; 3/Насърчавне на социалните иновации чрез популяризиране на младите професионалисти.

Други проекти от тази категория

Close
Close