Блекборд

Блекборд

Резюме

Нашата група се състои от млади и амбициозни хора. Това ни събра на събитието Startup Weekend 2017. Проекта ни е с образователна цел, защото мислим образованието за най- важното средство за успеха на един човек. Участниците в нашата група са доброволци, социално ангажирани хора, които искат да виждат един непрестанен прогрес около себе си. Всички ние виждаме вредното влияние на телефоните върху младите ученици. Отчуждението един от друг, което настъпва непосредствено след като се вглъбим в това, какво се случва онлайн, а не около нас, в класната стая, в приятелски кръг и дори в домашния уют. Затова пък ние искаме с нашия проект да ангажираме учениците в учебния процес точно с помощта на телефонни устройства, но и да е за кратко, но ползотворно време. Връзката с учителя ще се засили, когато ученикът види един интересен куиз, изготвен от учителя, в края на часа и ще си припомни най-важното от преподаденото под формата на игра. Ние сме задружни, в това, което правим, и искаме то да бъде на лице колкото се може по-скоро. Именно затова ние се обединихме с цел да подобрим отношението към училището, което е средище и винаги ще бъде за образоване и изграждане на човека.

Описание

Цел

Ние искаме с нашия проект да ангажираме учениците в учебния процес точно с помощта на телефонни устройства, но и да е за кратко, но ползотворно време. Връзката с учителя ще се засили, когато ученикът види един интересен куиз, изготвен от учителя, в края на часа и ще си припомни най-важното от преподаденото под формата на игра. Ние сме задружни, в това, което правим, и искаме то да бъде на лице колкото се може по-скоро. Именно затова ние се обединихме с цел да подобрим отношението към училището, което е средище и винаги ще бъде за образоване и изграждане на човека.

Други проекти от тази категория

Close
Close