От Варна до Барселона, с любов

От Варна до Барселона, с любов

Резюме

Проектът "От Варна до Барселона, с любов" е насочен към представянето на резултатите от два реализирани проекта, благодарение на подкрепата на Варна – Европейска младежка столица и Община Варна – „Get involved, fall in love with Varna“ и „In love with Varna”, на едно от най-значимите събития в сферата на иновациите в градската среда – The Smart City Expo World Congress, който ще се проведе от 14 до 16 ноември в Барселона, Испания (http://www.smartcityexpo.com/bg/). Събитието е водеща среща на високо равнище, посветена на проучването на възможностите за бъдещето развитие на нашите градове. От 2011 до сега събитието среща публичните администрации, компаниите, социалните предприемачи, стартъпите, изследователски центрове и гражданските инициативи, които се обединяват около споделянето на опит и вдъхновение за развитие на градовете. Конгресът ще бъде много добра възможност създадената социална иновация по проектите, в която чрез игра се търси въвличане на по-голям кръг от граждани в генерирането на иновативни решения за подобряване на градската среда, да срещне съмишленици и компании, които могат да окажат сериозно влияние върху развитието на проекта и постигането на неговата устойчивост. Освен участието в конгреса, посещението предвижда и провеждане на игри, с които броят на „въвлечените“ в проекта да нарастне.

Описание

Цел

Проектът цели:  представяне на два проекта одобрени и финансирани от „Варна - Европейска младежка столица 2017“ и Община Варна;  попуяризирането на създадените игри по проекта като възможност за генериране на идеи;  фокусиране върху споделената отговорност за градското пространство и популяризирането на инновативен метод, своеобразен „мозъчен тръст“ като метод за насочване на мисълта и вниманието в тази посока;  увеличаване на броя на въвлечените - симпатизанти на проекта, извън границите на Варна и България;  популяризиране на град Варна и младежката дейност в него;  създаване на контакти с партньори в цял свят, което ще осигури добра устойчивост на проекта;  представяне на „Варна - Европейска младежка столица 2017“ на мащабен международен форум;

Други проекти от тази категория

Close
Close