Младежко участие в Европейската младежка конференция в Талин, Октомври 2017

Младежко участие в Европейската младежка конференция в Талин, Октомври 2017

Резюме

Младежко участие в Европейската младежка конференция в Талин, Октомври 2017 Европейската младежка конференция в Талин е първата фаза от новия цикъл по Структурния диалог, който включва новата трите председателства на ЕС - Естония, България и Австрия. Темата на конференцията е "Младежта в Европа - какво следва?" Участниците в конференцията са представители на младежката сфера, както и представители на политически отговорните институции за младежка политика. Също така основни страни в процеса са Европейската комисия и Европейския младежки форум. Партньори в процеса също са EYCA, Evrodesk и ERYCA. НМК като единствено представителство на EYCA в България ще изпрати свой представител, който в годината на Варна - ЕМС да подкрепи младежкото и политическото участие на България в процесите на развитие на новата Европейска стратегия за младежта. Също така НМК ще има възможност да представи дейностите на Варна - ЕМС и подкрепата, която Варна - ЕМС оказва и за включване на младите в процеса на вземане на решения.

Описание

Цел

Основна цел на проекта е участие на представител на Националната младежка карта в Европейската младежка конференция, като по време на този европейски младежки форум бъде представена подкрепата на Варна - ЕМС за участието млади експерти в процеса на формулиране на новите младежки цели, които да станат основа на новата Европейска младежка стратегия. По време на Конферецията ще бъде представена и дейността на Столицата - минали, текущи и предстоящи проекти и инициативи.

Други проекти от тази категория

Close
Close