"Марсилия, гурме вкусове и аромати" - конкурс по френски език

"Марсилия, гурме вкусове и аромати" - конкурс по френски език

Резюме

Създаден по инициатива на град Марсилия, в партньорство с Алианс франсез Марсей Прованс, този конкурс е насочен към младите обучаеми по френски език /18-35 г/ в структурите на Алианс франсез от партньорските градове на Марсилия. Проектът ще бъде реализиран в отговор на покана на Дирекция „Международни и европейски отношения“, Община Марсилия за участие в 4-то издание 2017-2018. Конкурсът се състои в написване на кратка новела от максимум две страници на френски език. От всеки участвал партньорски град на Марсилия, ще бъде излъчен по един лауреат, който ще получи награда от едноседмичен престой в Марсилия по време на „Седмица на френския език и франкофонията“ от 17 до 24 март 2018.

Описание

Цел

Чрез този конкурс се цели създаване на условия за по-тясна връзка между институции и представители от международната младеж спомагайки те да придобият по-ясна представа за въпросите, които стоят пред международното сътрудничество. Тази дейност допринася също за изграждане на мрежа от млади посланици франкофони от градовете, които си сътрудничат в рамките на споразумения за партньорство или побратимяване. С участието си в този проект, Алианс Франсез Варна заявява подкрепата си не само към младежкото творчество и франкофонията, но и желае да затвърди позицията си на активна структура за популяризиране на Варна в международен план.

Други проекти от тази категория

Close
Close