От Варна до Букурещ, с любов

От Варна до Букурещ, с любов

Резюме

Проектът "От Варна до Букурещ, с любов" е насочен към популяризирането на резултатите от три реализирани проекта, благодарение на подкрепата на Варна – Европейска младежка столица и Община Варна – „Get involved, fall in love with Varna“ и „In love with Varna”, както и резултатите от проект, изготвен по време на архитектурния пленер „Хвани се в Таляна“. В резултат на изградените връзки с румънски екип от архитекти, групата на „Въвлечените“ бе поканена от Re:kreators (https://rekreators.eu/) да вземе участие в годишната среща на членовете на международната организация (http://mailchi.mp/6deffe530c6b/news-from-the-rekreators-network-294325?e=64d060c58a). Re:kreators е общност от организации и артисти, обеднитени от работата си в посока на устойчиво, социално-насочено и включващо развитие на градската среда. Освен посещението на срещата групата на „Въвлечените“ ще има възможност да участва и в още два проекта - Dâmbovița în Timpuri Noi (проект, целящ ангажирането на местната общност във вдъхването на нов живот на участък от града по поречието на река Дъмбовица), както и в Timpuri noi si fostele spatii industriale (проект за намиране на решения какви административни действия могат да бъдат намерени за използването на изоставени индустриални сгради). В работилницата на LA FIRUL IERBII екипът ще има възможност да създаде специално направена за събитията артистична инсталация, продължавайки дейността на проекта „Get involved, fall in love with Varna”. Посещението ще бъде добра възможност и за популяризиране на игрите, създадени по проект „In love with Varna”, а възможността за изграждане на по-близки връзки с организиация с богат опит при формирането на местни общности за разрешаване на проблеми в градската среда би помогнала за реализираноето на инициативите, създадени в проект „В мрежите на Таляна“, създаден на архитектурния пленер „Хвани се в Таляна“.

Описание

Цел

Проектът цели: • представяне на два проекта одобрени и финансирани от „Варна - Европейска младежка столица 2017“ и Община Варна; • попуяризирането на създадените игри по проекта като възможност за генериране на идеи; • фокусиране върху споделената отговорност за градското пространство и популяризирането на инновативен метод, своеобразен „мозъчен тръст“ като метод за насочване на мисълта и вниманието в тази посока; • увеличаване на броя на въвлечените - симпатизанти на проекта, извън границите на Варна и България; • популяризиране на град Варна и младежката дейност в него; • създаване на контакти с партньори в цял свят, което ще осигури добра устойчивост на проекта; • представяне на „Варна - Европейска младежка столица 2017“ на мащабен международен форум; • възможност за обмен на опит и работа в интернационална група, насочена към изграждането на артистичен участък; • възможност за обмен на опит и внасяне на идеи, взаимствани от опита на останалите участници; • възможност за интегриране на проекта „Get involved, fall in love with Varna” и осигуряване на неговата продължителност и извън пределите на Варна и България, внедрирайки го в реална градска среда.

Други проекти от тази категория

Close
Close