Пилотно въвеждане на вечерни и нощни дейности за млади хора в Младежки информационно консултантски център „Скаут”

Пилотно въвеждане на вечерни и нощни дейности за млади хора в Младежки информационно консултантски център „Скаут”

Резюме

В МИКЦ „Скаут” в необичайни часове ще се създаде пространство за устойчиви алтернативи за развлечение, срещи, контакти и обучение чрез широк набор от дейности, които задоволяват вкусовете и предпочитанията на младите хора

Описание

МИКЦ Скаут от май до октомври ще въведе програма в партньорство с НПО, институции и бизнеса.Тя ще носи дух на младост, свежест, новаторство, смелост, приключение.Веднъж седмично (по-често вечерите на уикенда) МИКЦ ще е пространство за срещи, контакти и неформално обучение-още една възможност за забавление, развлечение и нови запознанства.Младежи ще организират дейности, интересни за връстниците им-реална алтернатива на възможността за консумация, която предлагат барове и дискотеки. Ще насърчаваме срещи между различни младежки групи за стимулиране на уменията за създаване на контакти и разширяване на социалната мрежа, ще популяризираме атрактивни дейности, изискващи участие и общуване в здравословна среда. Като скаути освен в МИКЦ ще изнесем част от дейностите в отворени пространства-плажове, паркове, зелени зони, площади. Във всяка дейност ще включваме експерти/консултанти/обучители, които в неформална среда, успоредно с основната тема ще предоставят младежка информация и консултации по важни за младите теми

Цел

да даде на младите устойчиви алтернативи за свободното време, възможност за включване и активност по време на нощите

Други проекти от тази категория

Close
Close