"Международен научен и практически форум: Иновации в областта на науката: новите предизвикателства"

"Международен научен и практически форум: Иновации в областта на науката: новите предизвикателства"

Резюме

Младите хора трябва да бъдат включени, ако искаме бъдещето, което те ще ни направят, да го разпознаваме. Защото ако те не са част от това, което правим ние в момента, няма да разбираме техният свят, който ще съградят. "Международен научен и практически форум :Иновации в областта на науката: новите предизвикателства" е конференция, която се организира с мисията да въвлече младежите в един нов свят: на науката и ги ангажира към повишаване на гражданската активност.

Описание

Трансформирането на начина, по който мислим и действаме започва още от училище и университетът. Подчеpтавайки важността на образованието чрез този проект искаме младите хора да развият нови умения, ценности и нагласи, които да доведат до по-устойчиви общества. Ето защо представяме на вашето внимание проект: "Международен научен и практически форум :Иновации в областта на науката: новите предизвикателства". Форумът ще се осъществи в рамките на седмица, а организационните дейности ще протекат в рамките на 62 дни. Програмата включва провеждане на научен семинар, кръгли маси или форум, който цели да се проведе с представители на Община Варна, Висшите учебни заведения в град Варна, чуждестранните делегати както и младежите имащи интерес да се включат в конференцията. Освен това в рамките на едноседмичният форум е включено делегатите да посетят забележителности на града и околността. На мнение сме, че успешната формула, е, когато в институциите се пречупи разбирането, че младите хора имат определени проблеми като по-особена социална група и се възприемат като ресурс, който може да допринася именно в процеса на взимане на решения, а, от друга страна, младите хора осъзнаят, че не става само с мотивация и гръмки фрази, но става с активно търсене на информация, участвайки дейно в обществото (в живота на общността, в гражданското общество, в политическия живот), оформяйки собственото си бъдеще и допринасяйки за развитието на региона, в който живеят, страната и Европа като цяло. Поставили сме си мисията да се засили сътрудничество между научната общност на страните партньори, изучаване на най-добрите практики на съвременното европейско образование и наука на идентифициране на пътища, и посоки на формиране на ефективна система на образованието и науката с Европейския опит и национални приоритети в сверите на:  икономиката  публично управление и администрация  Engineering, Technology, Engineering  философия, политология, социология  Международни отношения  екология и природни науки  Педагогическа и Psychological Science  Култура  социални комуникации  медицина. здраве

Цел

Основна цел на проекта е той да има пряко въздействие върху младежта. Също така да станат достояние проблемите на висшите училища, управлението на организациите, внедряването на нови информационни и индустриални технологии в обучението и производството, търсенията и достиженията в областта на хуманитарното познание. Нашето желание е да се даде възможност за свободен обмен на мнения, за подпомагане развитието на интердисциплинарни изследвания и проекти, за споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, както и за установяване и задълбочаване на професионални контакти не само между български и чуждестранни учени и специалисти, но и между родните университетски и научноизследователски структури в съответствие с утвърдилата се вече традиция.

Други проекти от тази категория

Close
Close