Участие на млад предприемач на WEB SUMMIT 2017 – най-голямото събитие в технологичния свят

Участие на млад предприемач на WEB SUMMIT 2017 – най-голямото събитие в технологичния свят

Резюме

Уебсъмит е най-голямото световно събитие за технологии. Тази година се провежда в Лисабон, като се очакват над 60 000 участника и 650 лектора от повече от 160 държави, както и 2200 журналисти, като самото събитие ще съдържа 26 конференции в различни области на технологиите и предприемачеството. Идеята на нашия проект е младеж от Варна да участва в събитието, възползвайки се от билет "Млад предприемач", като представи достиженията на екосистемата в областта на дигиталното предприемачество, Варна Европейска Младежка столица и като приобщи и внесе добри практики обратно в града чрез наученото на конференцията.

Описание

Организация Адвентиф ще се заеме да изготви портфолио от варненски инициативи, стартъпи, проекти, събития и споделени пространства, както и резюме на всички инициативи, случили се в рамките на Европейска младежка столица, насочени към иновации и технологии. Така участващият в конференцията с билет "Млад предприемач" 18-25 години - Мартен Демирев, ще бъде въоръжен с цялата необходима информация, за да представи адекватно екосистемата и Младежка столица. Проектът ще се заеме да набави и нужните брандинг материали, съдържащи логата на местни компании и инициативи, младежка столица и други. Преди заминаването ще бъде организирано събитие, на което местни организации и стартъпи ще могат да предоставят информация, визитки и портфолиа, за да може в разговорите с други участници, потенциални инвеститори и ментори, нашият представител да споделя адекватна и точна информация. Фондация Иноватор ще предостави своето пространство за срещата преди заминаването на нашия участник с екосистемата и след неговото завръщане, за да се обсъдят резултатите от участието. Привнесените знания и ноу хау ще оставят дълготраен отпечатък върху екосистемата. Установените партнорства и привлечените инвестиции, участия, посещения, донорства ще способстват за развитието и. Конференцията е ежегодна - може да бъде посещавана всяка година от един млад предприемач.

Цел

Целта на проекта е да се представи и информира световната дигитална общност за напредъка на Варна в сферата. Друга цел е установяването на взаимоотношения между варненската екосистема и екосистемите на други градове в Европа и света. Много важна задача е и установяването на дълготрайни партньорства с цел продължаване на дългосрочните ползи от Варна Европейска Младежка Столица и затвърждаване на насочеността към иновации, иновативни подходи и развитие, с крайна цел превръщане на Варна в най-младежкия и най-технологичен град на България. Тази спойка би довела до неимоверното развитие на града.

Други проекти от тази категория

Close
Close