Участие на младия цигулар Мартин Зайранов от Варна в предварителната селекция за 55-тия Международен конкурс "Премио Паганини" в Генуа, Италия, на 24–25 октомври, 2017 г.

Участие на младия цигулар Мартин Зайранов от Варна 
в  предварителната селекция за 55-тия Международен конкурс "Премио Паганини" в Генуа, Италия, на 24–25 октомври, 2017 г.

Резюме

Основната цел на проекта е да се подпомогне финансово младият цигулар Мартин Зайранов от Варна да участва в предварителната селекция на 55-тия Международен конкурс "Премио Паганини" в Генуа, Италия, на 24 – 25 октомври, 2017. На конкурса "Премиум Паганини" се допускат цигулари само след предварителна селекция. След предварителната селекция всеки одобрен за участие в конкурса цигулар получава покана за участие в самия конкурс, който ще се проведе в Генуа, Италия, в периода 5 - 14 април 2018 г.

Описание

Основната цел на проекта е да се подпомогне финансово младият цигулар Мартин Зайранов от Варна да участва в предварителната селекция на 55-тия Международен конкурс "Премио Паганини" в Генуа, Италия, на 24 – 25 октомври, 2017. На конкурса "Премиум Паганини" се допускат цигулари само след предварителна селекция. След предварителната селекция всеки одобрен за участие в конкурса цигулар получава покана за участие в самия конкурс, който ще се проведе в Генуа, Италия, в периода 5 - 14 април 2018 г. Втората по важност цел, която смятаме, че ще постигнем, е популяризиране на постиженията на варненската цигулкова школа, като се даде възможност за изява на един от най-талантливите и трудолюбиви млади варненски музиканти – Мартин Зайранов. Преди две години град Варна беше организатор на Международен конкурс за цигулари "Варна", лауреат на който беше и Мартин Зайранов

Цел

Да се подпомогне финансово младият цигулар Мартин Зайранов от Варна да участва в предварителната селекция на 55-тия Международен конкурс "Премио Паганини" в Генуа, Италия, на 24 – 25 октомври, 2017

Други проекти от тази категория

Close
Close