"Културен мост на европейските ценности"

"Културен мост на европейските ценности"

Резюме

Създаване и развитие на културна младежка зона в архитектурния план на град Варна в района на НЧ „Отец Паисий – 1934” е едно предизвикателство за развитие на социални  иновации и изграждане на  мост на европейските ценности. Проект „Културен мост на европейските ценности” дава прекрасна възможност за оползотворяване на свободното време на младежи с иновативни и атративни  практики, занимания по интереси.

Описание

Проектът  „Културен мост на европейските ценности” е насочен към подпомагане на младежкото предприемачество, сътрудничество и партньорства за изграждане на европейските ценности от три и повече  страни  от ЕС. Този младежки проект е основан  на идеята за създаване и трайно присъствие  на Програма „Ноктюрно” в културния афиш на град Варна,  на интеркултурния диалог,  мултикултуризма  и  о бединяване на  националните ценности. Проектът е насочен и за предпочитане от младите романтици, като израз на плавно потапяне в атмосферата на нощта, странстването и идеализирането в роли през живописта и пърфоманса на открито. Проектът „Културен мост на европейските ценности” се състои от три основни компонента: А. Културни събития „Боди Арт” и „Влез в театъра” / пърформанс на открито / са произведения за млади хора с художествени и артистични наклонности, влизащи и излизащи от роли; Б. Провеждане на 3 дневен „Културен мост”в края на седмицата на Деня на българската просвета и култура - 24 май, с участието на младежи от няколко държави с национален фолклор, народни песни и танци, кулинарни произведения на националните кухни,  рокконцерт с участието на различни групи. В. Повишаване ползите от информираността за културните прояви от областта на изкуствата, традициите и обичаите от  различните страни при реализиране инициативи в град Варна ЕМС 2017, изграждане на мрежа от младежки центрове, читалища и ЕМС в Европа.

Цел

1/ Усъвършенстване на нови социални практики и развиване предприемаческия дух в сферата на изкуствата и културата. 2/Мотивиране и активиране на младите хора от град Варна за участие в проекта „Културен мост на европейските ценности”  и публичните прояви от Календара на ЕМС 2017 година.

Други проекти от тази категория

Close
Close