Internalisation and Exchange of Ideas, Good practices and Know-how via EYC community exchange competitions, events, conferences and workshops

Internalisation and Exchange of Ideas, Good practices
and Know-how via EYC community exchange
competitions, events, conferences and workshops

Резюме

Въвеждане на нови образователни работилници, срещи, на регуларна основа, за изграждане на устойчиви общности. Активно участие на младежи, доброволци за обучение как да изградят общности в партньорство с други EYCs организации.

Описание

Проектът цели да достигне ново ниво на вече съществуващите инициативи във Варна (месечни срещи/работилници: Дизайн Конференция, CreativeLand, StartupGrind и MarketingTalks) и да представи нови инициативи от други EYCs (Toamasters Group, Lean Startup конференция, HealthTech конференция) отговарящи на нуждите на младите хора. Проектът предоставя алтернативи на най-срещаните проблеми при младежите в нашия град и общество: несъответсвие при образование, младежка безработица, ерозия на национална гордост и идентичност, апатия и социално изключване, чрез включване на младите хора в творчески дейности, свързани с, много популярни в наши дни, предприемачески и иновационни (вкл. социални) аспекти. Събитията се организират месечно и създават общности, които поддържат и развиват.

Цел

Да се въведат нови международни формати за образователни семинари, срещи и събития. Да се организират емблематични конференции на теми дизайн, Lean Startup и HealthTech . Да се включат младежи в организирането и да се запознаят с процесите, за да поемат тези събития, сбирки на общества и конференции от тях в бъдеще. Да се изградят устойчиви общности по интереси, които отговарят на нуждите на младите хора.

Други проекти от тази категория

Close
Close