МЛАДЕЖКА ИНОВАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СЪХРАНЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ ЗАНАЯТИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

МЛАДЕЖКА ИНОВАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СЪХРАНЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ ЗАНАЯТИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

Резюме

Проектът стимулира младите хора към активно включване в обществото чрез стартиране на социална иновация, представляваща жива лаборатория за обучение и съхранение на български занаяти и тяхното популяризиране на европейско ниво.

Описание

Проектът създава условия за възникване на нова младежка общност от творци-приложници, за усвояване на пространство в читалището и обособяването му в място за общуване и обмен на идеи. Създават се трайни условия за взаимодействие между българските занаятчии и младите хора, които ще работят заедно за опазването на българската култура, традиции и историческо наследство. Проектът предоставя ценно практическо обучение за младите поколения, подпомага тяхната бъдеща реализация в творческите индустрии. Образователните живи демонстрации на застрашени от изчезване занаяти ще с еводят от майстор занаятчия и педагог с участието на младежи. Творческият процес ще бъде заснет в кратки филми с 3D дигит. визуализация на артефакти, които ще се ползват за бъдещи обучения и промоция на бълг. занаяти в училищата, университетите и по време на изложби и др. културни събития. Изработените предмети ще бъдат представени на заключителна изложба.

Цел

Активно младежко участие в културния живот и социална реализация чрез социална иновация за заетост и съхранение на българските занаяти.

Други проекти от тази категория

Close
Close