"БЪЛГАРО - ИСПАНСКИ ЙЕРОГЛИФНИ ЧУДЕСА" /"БИЙЧ"/

"БЪЛГАРО - ИСПАНСКИ ЙЕРОГЛИФНИ ЧУДЕСА" /"БИЙЧ"/

Резюме

Проект „Българо – испански йероглифни чудеса” /„БИЙЧ”/ е една възможност за развитие на Програма „Ноктюрно”  в младежко пространство пред НЧ „Отец Паисий – 1934”, което е изключителен показател за активна творческа, музикална и тетрална дейност в годините на своето съществуване.

Описание

Проектът „БИЙЧ” е  начин за създаване и придобиване на духовна култура, иновативни практики  и творческо виждане на културния продукт сред младежката общност. Връзката на българската и испанската култура в проекта се изгражда на: - символи (йероглифи) от писмената система на Древен Египет, използвана за писане на египетски език, които представляват основните групи : #Идеограми – представят понятия, което изобразяват (например слънце, планина, човек и др.); #Фонограми – представят звук/звуци /едносъгласни, двусъгласни, трисъгласни/. Тази препратка е за разпалване интереса на младите хора към духовно зрение  за постигане на целите в професионалния им път: - чрез опознаване на арт графика и живопис /морски бряг, крайбрежен пясък/ и  йога / философия за живота, здравословна култура на хранене, направление на мисълта и др./ #Идеограми /; - чрез музиката като рок - урок и многобройните древни традиционни танци за българи и испанци / от мистериозното Нестинарство до сензационното Фламенко/ #Фонограми/.

Цел

Насърчаване на културното сътрудничество и промотирането на местно ниво на младежко пространство за създаване на програма „Ноктюрно” за изява на творческа културна продукция в свободно време, в съответствие с интересите на младите хора.

Други проекти от тази категория

Close
Close