Бъди мулти-кулинарен!

Бъди мулти-кулинарен!

Резюме

Проектът "Бъди мулти-кулинарен" ще запознае младите хора на Варна с Европейското мултикултурно кулинарно наследство. Младите хора ще бъдат включени в кулинарни работилници, а уеб платформа ще мотивира всички бивши европейски младежки столици да покажат своето културно многообразие чрез кулинарни клипове.

Описание

Пространството в Младежкия Информационен Консултантски Център в район Владислав Варненчик ще се преобразува в Кулинарно ателие. Гръцкият партньор по проекта ще организира дни на гръцката кухня с готвачи от Гърция, а ресторант "Сен Тропе" във Варна ще организира френски кулинарни работилници. Всички бивши Европейски младежки столици ще бъдат поканени да качват клипове на местни кулинарни специалитети в създадената он-лайн платформа. Проекта ще завърши с кръгла маса на Младежките доброволчески центрове във Варна и Фондация Варна Европейска младежка столица, на която гръцкия партньор ще сподели опит и добри практики от кандидатурата на Солун през 2014г. Проектът ще включва над 20 директни участници в кулинарните работилници и над 600 непреки бенефициенти: родители, приятели и доброволци от младежките центрове във Варна. Това ще повиши информираността за мулти-кулинарното наследство на Европа и приемане на многообразието и мултикултурализма.

Цел

Ангажиране на младите хора, чрез иновация, която представя културното многообразие в Европа през призмата на националната кухня и чрез езика на кулинарията

Други проекти от тази категория

Close
Close