Младежки инициативи в рамките на Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Младежки инициативи в рамките на Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Резюме

МТФ «Варненско лято» систематично се занимава с развитието на младежки аудитории в гр. Варна. Във връзка с Младежката столица през 2017 г. фестивалът предвижда и специални събития в своята съпъстваща програма, насочени конкретно към младите хора. 1. Спектакъл „Паметта на огъня“, Жар Театър, който е реализиран от международен екип в пространството на Римските терми. 2. Интерактивен огнен хепънинг в пространството на клуб „Ментол“.

Описание

1. Спектакълът „Паметта на огъня“, Жар Театър Спектакълът е съставен от огнено-пластически импресии. Той увлича зрителите в мистично пътешествие през пластовете на културите, отвъд времето и реалността, в пространството на духа и поезията. Огънят е главното действащо лице. ЖАР ТЕАТЪР синтезира различни театрални изразни средства и форми (мим и пантомима, танц и игра с огън, огнени визиони, обектен театър, театър на маските, карнавални техники – кокили, игра с различни атракционни уреди и пр.). Спектакъл за изпълнение на открито. Много подходящо пространство за изпълнението му са старинни крепости, руини, пространства с археологически и историко-културен контекст. Екипът на спектакъла е от България, Франция, Италия и Йордания. 2. Интерактивен огнен хепънинг в пространството на клуб „Ментол“ Хепънингът започва с кратко артистично въведение, различните огнени реквизити и техники биват представени по атрактивен начин на зрителите, като представянето е съпроводено от неформален коментар и обяснения от водещия на хепънинга. Следва интерактивната част, в рамките на която желаещите от зрителите могат да се опитат да поиграят с живия огън под ръководството на опитните артисти от екипа.

Цел

Настоящият проект си поставя конкретни цели, свързани с привличането на младата аудитория на град Варна чрез атрактивни и интерактивни сценични форми, в нетрадиционни сценични пространства. Срещана между младите зрители и млади творци както в случването на събитията, така и в дискусионен формат, е непосредствена задача пред организаторите на фестивала.

Други проекти от тази категория

Close
Close