Varna ReCulture – reinventing youth culture

Varna ReCulture – reinventing youth culture

Резюме

Varna ReCulture е проект, иницииран от екипа на Социалната чайна, и е един от инструментите, с които искаме да допринесем за създаването на толерантно, отговорно, ангажирано и отворено към нови идеи и познания младежко гражданско общество.

Описание

Varna reCulture е част от социално-културната програма на Социалната чайна и има за цел да предложи балансирана, интерактивна програма за младите хора в града. В рамките на проекта ще се проведат разнообразни по рода си събития, насочени към различна област от развитието ни като многопластови личности – градска памет и познание за културното наследство на града, вечери с развлекателни и стратегически игри, дискусии на теми, свързани с устойчив начин на живот, предприемачество, формат за обмяна на опит между пътешественици, срещи с позитивни ролеви модели, и др. Събитията ще обогатят културата и контактите на участниците, ще повишат информираността и способността да споделят и разпределят ресурсите си по-успешно. Социалната чайна работи с младежи, израснали в социални домове, и това прави достъпа до проекта на такъв тип аудитория изключително улеснен, каквато е и една от основните ни цели. Те ще имат възможност да се социализират с проактивни младежи в среда, която за тях вече е разпозната като сигурна и защитена.

Цел

Проектът има 2 основни цели - да стимулира развитието ни като проактивно гражданско и социално отговорно младежко общество; да култивира и подпомогне интеграцията на социално изолирани младежи.

Други проекти от тази категория

Close
Close